DB opfordrer alle kommuner til fortsat at bakke op om eReolen

Skrevet af

31. oktober, 2012

”På det seneste er det desværre blevet meget klart, at enkelte af de store danske forlag ikke længere ønsker at stille e-bøger til rådighed for borgerne via bibliotekerne. Det beklager vi, da vi mener at det er vigtigt for et demokratisk samfund, og et brud på gode overordnede kulturpolitiske intentioner, hvis ikke alle borgere har mulighed for at låne bøger, uanset om det er fysiske bøger eller e-bøger” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i en kommentar til den tilspidsede situation, der er opstået omkring lån af e-bøger på landets biblioteker.

Derfor opfordrer Danmarks Biblioteksforening kraftigt alle kommuner og deres biblioteker til fortsat at bakke op om eReolen, og om de mange forlag, som stadig ønsker at medvirke til bibliotekernes landsdækkende udlånsservice af e-bøger.

Den nye situation skyldes, at forhandlingerne mellem eReolen og Forlæggerforeningen ikke førte frem til en ny fælles overordnet aftale, og derfor ønsker nogle af de største forlag ikke at stille deres e-bøger til rådighed for bibliotekerne.

Status netop nu er dog, at hele 71 forlag fortsat ønsker at deltage i eReolen, og vi er fra Danmarks Biblioteksforening overbevist om at endnu flere forlag og forfattere ønsker at deltage.

”Det er jo kun ganske få af forlagene, der har sagt fra, og vi regner bestemt med, at mange forlag fortsat gerne vil give borgerne adgang til deres e-bøger på landets biblioteker” siger formand Vagn Ytte Larsen.

Sammenbruddet i forhandlingerne betyder dog desværre, at indholdet på eReolen fra 1. november 2012 vil være reduceret i forhold til i dag.

I ethvert oplyst og demokratisk samfund bør borgerne kunne få adgang til viden og kulturoplevelser via bøger på biblioteket, også når bøgerne er digitale. Ikke mindst fordi e-bøger også er med til at skabe nye læsere, hvilket helt nye undersøgelser viser.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor alle kommuner og deres biblioteker til fortsat at indgå i samarbejdet om eReolen og sikre, at borgerne fortsat kan få adgang til alle bøger. Det er kun bibliotekerne der kan sikre dette, ved aktivt at stå sammen.

Direktør i JP/Politikens Hus tager fejl

Den seneste uges helt store debat har handlet om eReolen, idet administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, i Politikens eget kulturmedie Kulturmonitor, ...

E-bogen vinder frem, men den fysiske bog er stadig favoritten hos danskerne

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 41% af befolkningen nu har prøvet at læse en e-bog, som enten er lånt fra bibliotekernes nettjeneste eReolen, via ...

Aftalen om e-bøger på bibliotekerne er en sejr for viden til borgerne

”Den netop offentliggjorte aftale mellem bibliotekernes digitale platform for udlån af e-bøger, eReolen, og landets største forlag Gyldendal (inkl. Rosinante) og Modtryk ...

Kom og hør om den opsigtsvækkende bog-dom fra EU-domstolen

EU-domstolen i Luxembourg har afgjort, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Som optakt til Bibliotekschefforeningens ...

Bibliotekerne ønsker frit valg af e-bøger

Både danske og udenlandske biblioteksorganisationer ønsker frit at kunne vælge de e-bøger, de kan låne ud. En EU-domstolsafgørelse kan blive et skridt i den retning. ...

Op og ned i debatten om eReolen

Den 15. marts 2016 skriver DFs kulturordfører i et debatindlæg i Altinget, at bibliotekernes ”eReolen, er blevet en konkurrent til forlagsbranchen, og hvis branchen ikke ...

Fortsat bestsellere på eReolen?

En række bestseller-forfattere truer med at trække sig fra eReolen.Onsdag den 9. september så Kulturen på NEWS nærmere på den aktuelle debat om sagen, og DBs direktør ...

E-bogen er mest populær i de større byer

En ny undersøgelse viser, at næsten tre gange så mange har læst en e-bog i København og Århus sammenlignet med landdistrikterne. Undersøgelsen er lavet i juni 2015 af ...