Bibliotekerne ønsker frit valg af e-bøger

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

24 juni, 2016

Både danske og udenlandske biblioteksorganisationer ønsker frit at kunne vælge de e-bøger, de kan låne ud. En EU-domstolsafgørelse kan blive et skridt i den retning.

"Det er et klart signal som EU-domstolens generaladvokat netop er kommet med, når han udtaler, at man kan sidestille udlån af e-bøger med udlån af fysiske bøger. I en moderne verden kan man nemlig ikke skelne mellem det fysiske og det digitale" siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen til Politiken den 24. juni 2016.

Det var hollandske VOB, Vereniging van Openbare Bibliotheken, der for flere år siden anlagde en sag ved de hollandske domstole for at få sidestillet betalingen for udlån af e-bøger med betalingen for udlån af fysiske bøger. Den hollandske dommer mente dog at sagen ikke kunne afgøres, før man havde fået en vurdering fra EU-systemet, som altså nu er kommet.

DB formand Steen B. Andersen ser frem til den endelige dom, og han mener, det vil være godt at få slået fast, at bibliotekerne har ret til også frit at kunne købe e-bøger og udlåne dem til børgerne.

I Dansk Forfatterforening mener man, at generaladvokatens udtalelse viser, at han ikke forstår hvordan bibliotekernes udlån af e-bøger spiller sammen med udviklingen af et kommercielt e-bogsmarked.

I Kulturministeriet tager man generaladvokatens foreløbige vurdering til efterretning og afventer dommen fra EU-domstolen.

Se hele udtalelsen fra EU-domstolens generaladvokat.

E-bogen vinder frem, men den fysiske bog er stadig favoritten hos danskerne

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 41% af befolkningen nu har prøvet at læse en e-bog, som enten er lånt fra bibliotekernes nettjeneste eReolen, via ...

Kom og hør om den opsigtsvækkende bog-dom fra EU-domstolen

EU-domstolen i Luxembourg har afgjort, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Som optakt til Bibliotekschefforeningens ...