eReolens 2012-gennembrud – en kulturpolitisk landvinding

Skrevet af

18. december, 2012

Den mest perspektivrige udvikling på biblioteksområdet i 2012 er ifølge Danmarks Biblioteksforening helt klart den fælles netservice eReolen.dk, der på bemærkelsesværdig kort tid skabte et i flere år efterlyst gennembrud for e-bøgerne her i landet.

Vagn Ytte Larsen, formand for Danmarks Biblioteksforening, er ikke bange for at bruge store ord om det gennembrud:
”E-bogen er simpelthen det nye bogformat, som vi også her i Danmark skal vænne os til at bruge side om side med Gutenbergs trykte bog. Vi har set og vil se flere nye medieformater, men for mig er der ingen tvivl om, at vi alle skal lære og vænne os til e-bogen. Det er morgendagens bog. Man har i flere år forsøgt sig med forskellige projekter men uden stor gennemslagskraft. Dét fik vi med eReolen.dk og den skabte bibliotekerne i samarbejde med landets forlag.”

En udvikling som er helt i tråd med Kulturministeriets store Kulturvaneundersøgelse 2012, offentliggjort i november, der peger på, at den informationsteknologiske udvikling over de seneste år har ændret borgernes kulturvaner gennemgribende. Den overordnede tendens er, at de traditionelle kulturområder og medier holder niveau, mens nye medier og gadgets skaber yderligere forbrug.

Alt er dog ikke bare godt på e-bogsområdet. I november 2012, da eReolen skulle gå fra projekt til drift, valgte de helt store forlag at melde fra. Man vil om kort tid i stedet etablere en egen tjeneste med andre prismodeller. Modeller, som ikke kan undgå at give mere arbejde til bibliotekerne.

Om den udvikling siger biblioteksforeningens formand:
”Danmarks Biblioteksforening er ked af det brud, da det er optimalt med én fælles løsning. Grundidéen bag eReolen handler om at gøre brug af IT, og udnytte digitaliseringens fordele til at formidle en enkel kvalitetsservice til borgerne på en driftsbillig og effektiv måde.  Jeg er derfor meget glad for at mere end 115 forlag fortsat er med på eReolens model, og at danskerne stadig bruger den flittigt. Udlånet er faktisk kun faldet med omkring en tredjedel siden de store forlag trak sig, og der er over 200.000 besøg hver måned, så eReolens udvikling ser jeg lyst på.”

Formand Vagn Ytte Larsen er også optimistisk i forhold til fremtiden for e-bøgerne og samarbejdet med de store forlag:
”Vi har haft tradition for et godt forhold mellem biblioteker og forlag, byggende på den gensidige erkendelse af at forlagene producerer bøgerne, mens bibliotekerne indkøber dem og fremmer kendskabet til dem. Mit store ønske for 2013 er derfor, at der findes en god og praktiserbar løsning. Hvordan den skal se ud, må vi have nye drøftelser om. Drøftelser, der både sikrer bibliotekerne ret til at låne e-bøgerne ud, og sikrer bogmarkedets interesser.  Dét vil vi tage op i vores fortsatte kontakt med alle interessenterne, og når vi mødes med vores nye kulturminister Marianne Jelved. Der må rimelige vilkår til for alle parter, så borgerne fortsat sikres adgang til viden og kulturoplevelser via landets biblioteker!”.

Aftalen om e-bøger på bibliotekerne er en sejr for viden til borgerne

”Den netop offentliggjorte aftale mellem bibliotekernes digitale platform for udlån af e-bøger, eReolen, og landets største forlag Gyldendal (inkl. Rosinante) og Modtryk ...

Op og ned i debatten om eReolen

Den 15. marts 2016 skriver DFs kulturordfører i et debatindlæg i Altinget, at bibliotekernes ”eReolen, er blevet en konkurrent til forlagsbranchen, og hvis branchen ikke ...

Fortsat bestsellere på eReolen?

En række bestseller-forfattere truer med at trække sig fra eReolen.Onsdag den 9. september så Kulturen på NEWS nærmere på den aktuelle debat om sagen, og DBs direktør ...

eReolen Global er lanceret

eReolen har netop lanceret "eReolen Global". En ny digital service som indeholder ca. 2.500 engelske e-bøger og netlydbøger til både børn og voksne. Hjemmesiden ...

Debat om e-bøgernes fremtid

Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen mødtes den 5. november med Christine Bødcher Hansen, direktør i Forlæggerforeningen i P1 Debat.De snakkede blandt andet ...

Stop den digitale panik om e-bøger

E-bøgernes fremtid i Danmark diskuteres kraftigt i øjeblikket. I det forløbne år har bibliotekerne udlånt bøger via eReolen, et konsortium bestående af 9 folkebiblioteker i ...

DB opfordrer alle kommuner til fortsat at bakke op om eReolen

”På det seneste er det desværre blevet meget klart, at enkelte af de store danske forlag ikke længere ønsker at stille e-bøger til rådighed for borgerne via ...

eReolen og forretningsmodellen

I sidste uge holdt de nordiske bibliotekesforeninger workshop i Stockholm om e-bogen og de forskellige forretningsmodeller der findes for at give borgerne adgang til e-bøger. Det ...