Analyse af bibliotekets rolle og loven

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

21 marts, 2018

Digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på. Bibliotekets rolle skal analyseres, og vi skal have en afklaring af, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende. Kulturminister Mette Bock var klar i sin 2017-sommermelding. Undersøgelsen iværksættes i 2018, og viser der sig behov for lovændringer, skal de ifg. ministeren ske hurtigt.

Der er mange grunde til at se folkebibliotekerne og deres rammer efter. De har siden vedtagelse af Lov om biblioteksvirksomhed i 2000 være gennem omfattende udvikling. Fire forhold har især skubbet biblioteket derhen, hvor det er i dag.

Digitaliseringen inkl. et ændret mediebillede og ændret brugeradfærd, kommunal- og opgavereformen med serviceomlægninger og kommunesammenlægninger og bl.a. borgerservice i biblioteksregi samt nytænkning omkring selvbetjening og øget åbningstid. Og som det fjerde element en ny, langt mere intens brug af de fælles byrum end før set.

Danmarks Biblioteksforening tror fortsat på bibliotekets kerneværdier, som fremhævet i beretningens indledning, men finder det også rigtigt med en opdatering af lov/bekendtgørelse og national strategi. Foreningen har derfor de seneste år været fortaler for et eftersyn af rammeværket for det moderne folkebibliotek og dets samfundsmæssige opgaver og rolle.

Hvorfor?

Fordi kommunerne, landets borgere, bibliotekerne selv og ikke mindst den brede offentlighed har behov en samlet forståelse af dagens folkebibliotek og dets opgaver. Herunder for en overordnet politisk, klar stillingtagen til disse og afledt heraf en vurdering af bibliotekernes lovmæssige ramme mv. Til understøttelse af læsning, søgekompetencer og kritisk brug af viden. Og til udbredelse af viden og dansk og udenlandsk kultur, litteratur og kunst – efter eget valg og uafhængigt af internettets private søgemaskiner. Til det enkelte menneskes personlige læring  og fordel såvel som til understøttelse af en så bred samfundsmæssig innovation som muligt og af en fortsat demokratiudvikling.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fællesskabet bag effektive biblioteker
» Centrale udfordringer
» Analyse af bibliotekets rolle og loven
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og byudviklingen
» Biblioteket og læsningen
» Biblioteket og IT-kompetencerne
3 E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» eReolen 2018
» Digital formidling halter bagefter
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2017 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2017 og forberedelse af en ny global vision
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2017
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2017
  TÆNKETANKEN
» Fokus på digitale strategier, ældrefællesskaber og biblioteket samt børns læsning

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...