Analyse af bibliotekets rolle og loven

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

21 marts, 2018

Digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på. Bibliotekets rolle skal analyseres, og vi skal have en afklaring af, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende. Kulturminister Mette Bock var klar i sin 2017-sommermelding. Undersøgelsen iværksættes i 2018, og viser der sig behov for lovændringer, skal de ifg. ministeren ske hurtigt.

Der er mange grunde til at se folkebibliotekerne og deres rammer efter. De har siden vedtagelse af Lov om biblioteksvirksomhed i 2000 være gennem omfattende udvikling. Fire forhold har især skubbet biblioteket derhen, hvor det er i dag.

Digitaliseringen inkl. et ændret mediebillede og ændret brugeradfærd, kommunal- og opgavereformen med serviceomlægninger og kommunesammenlægninger og bl.a. borgerservice i biblioteksregi samt nytænkning omkring selvbetjening og øget åbningstid. Og som det fjerde element en ny, langt mere intens brug af de fælles byrum end før set.

Danmarks Biblioteksforening tror fortsat på bibliotekets kerneværdier, som fremhævet i beretningens indledning, men finder det også rigtigt med en opdatering af lov/bekendtgørelse og national strategi. Foreningen har derfor de seneste år været fortaler for et eftersyn af rammeværket for det moderne folkebibliotek og dets samfundsmæssige opgaver og rolle.

Hvorfor?

Fordi kommunerne, landets borgere, bibliotekerne selv og ikke mindst den brede offentlighed har behov en samlet forståelse af dagens folkebibliotek og dets opgaver. Herunder for en overordnet politisk, klar stillingtagen til disse og afledt heraf en vurdering af bibliotekernes lovmæssige ramme mv. Til understøttelse af læsning, søgekompetencer og kritisk brug af viden. Og til udbredelse af viden og dansk og udenlandsk kultur, litteratur og kunst – efter eget valg og uafhængigt af internettets private søgemaskiner. Til det enkelte menneskes personlige læring  og fordel såvel som til understøttelse af en så bred samfundsmæssig innovation som muligt og af en fortsat demokratiudvikling.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fællesskabet bag effektive biblioteker
» Centrale udfordringer
» Analyse af bibliotekets rolle og loven
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og byudviklingen
» Biblioteket og læsningen
» Biblioteket og IT-kompetencerne
3 E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» eReolen 2018
» Digital formidling halter bagefter
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2017 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2017 og forberedelse af en ny global vision
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2017
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2017
  TÆNKETANKEN
» Fokus på digitale strategier, ældrefællesskaber og biblioteket samt børns læsning

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...