Analyse af bibliotekets rolle og loven

Skrevet af

21. marts, 2018

Digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på. Bibliotekets rolle skal analyseres, og vi skal have en afklaring af, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende. Kulturminister Mette Bock var klar i sin 2017-sommermelding. Undersøgelsen iværksættes i 2018, og viser der sig behov for lovændringer, skal de ifg. ministeren ske hurtigt.

Der er mange grunde til at se folkebibliotekerne og deres rammer efter. De har siden vedtagelse af Lov om biblioteksvirksomhed i 2000 være gennem omfattende udvikling. Fire forhold har især skubbet biblioteket derhen, hvor det er i dag.

Digitaliseringen inkl. et ændret mediebillede og ændret brugeradfærd, kommunal- og opgavereformen med serviceomlægninger og kommunesammenlægninger og bl.a. borgerservice i biblioteksregi samt nytænkning omkring selvbetjening og øget åbningstid. Og som det fjerde element en ny, langt mere intens brug af de fælles byrum end før set.

Danmarks Biblioteksforening tror fortsat på bibliotekets kerneværdier, som fremhævet i beretningens indledning, men finder det også rigtigt med en opdatering af lov/bekendtgørelse og national strategi. Foreningen har derfor de seneste år været fortaler for et eftersyn af rammeværket for det moderne folkebibliotek og dets samfundsmæssige opgaver og rolle.

Hvorfor?

Fordi kommunerne, landets borgere, bibliotekerne selv og ikke mindst den brede offentlighed har behov en samlet forståelse af dagens folkebibliotek og dets opgaver. Herunder for en overordnet politisk, klar stillingtagen til disse og afledt heraf en vurdering af bibliotekernes lovmæssige ramme mv. Til understøttelse af læsning, søgekompetencer og kritisk brug af viden. Og til udbredelse af viden og dansk og udenlandsk kultur, litteratur og kunst – efter eget valg og uafhængigt af internettets private søgemaskiner. Til det enkelte menneskes personlige læring  og fordel såvel som til understøttelse af en så bred samfundsmæssig innovation som muligt og af en fortsat demokratiudvikling.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fællesskabet bag effektive biblioteker
» Centrale udfordringer
» Analyse af bibliotekets rolle og loven
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og byudviklingen
» Biblioteket og læsningen
» Biblioteket og IT-kompetencerne
3 E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» eReolen 2018
» Digital formidling halter bagefter
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2017 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2017 og forberedelse af en ny global vision
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2017
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2017
  TÆNKETANKEN
» Fokus på digitale strategier, ældrefællesskaber og biblioteket samt børns læsning

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...