Bibliotek & borgerservice

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

3 marts, 2014

I DB har vi fortsat fokus på borgerservice og den opgave, som bibliotekerne løser her. Ikke alle er lige begejstrede for koblingen ’bibliotek og borgerservice’, bl.a. har kulturminister
Marianne Jelved i sommeren 2013 peget på, atbibliotekarer ikke skal udstede pas og kørekort, og fra anden side er der stillet spørgsmål ved placeringen af borgerservice som del af bibliotekets fysiske og offentlige rum.

I DB ser vi den relativt nye borgerservice-opgave i naturlig forlængelse af Lov om biblioteker (2000), der bl.a. fastslår, at ’Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt’ (§1.3). DB ønsker samtidig, at borgerserviceopgaven kvalificeres yderligere gennem udvikling af nye kompetencer og gennem diskussion af bibliotekets rolle og opgaver her. Hvor skal snittet lægges, for at man bedst får udnyttet bibliotekets styrker i borgerservicen? Hvordan oplever brugerne
denne service? Og hvordan sikrer vi, at borgerservice ikke som en anden gøgeunge presser fokus væk fra bibliotekets kerneopgaver?

Bibliotekets force i en borgerservicesammenhæng er, som det kom frem i relation til kommunalreformens opgaveomlægning, dets serviceorienterede tilgang, de lange åbningstider og dets placering tættere på borgeren set i forhold til de allerfleste rådhuse. Hvilket også er baggrunden for, at Folkebibliotekerne i Vidensamfundet, Styrelsen for Bibliotek og Mediers rapport fra 2010, peger på biblioteket som partner med f.eks. borgerservice og som nyt bindeled til kommunen. Opgaven indgår tillige i Kulturstyrelsens nye Modelprogram om indretning og tilrettelægning af bibliotekets rum.

Indsats og forbedring
Det er derfor naturligt for DB at indgå i projekter, der udvikler forskellige modeller på området. Ét af projekterne blev i år til et kursus på Syddansk Universitet, “Strategisk udvikling af bibliotek og borgerservice”, som vi skabte i samarbejde med Knudsen Syd, Skanderborg Bibliotek, Bibliotekschefforeningen og Syddansk Universitet. Med netop det formål at styrke kompetencerne i arbejdet med strategisk udvikling af ydelser, organisering og politikker i samspillet mellem bibliotek og borgerservice.

Et andet projekt, ”Hvad skal jeg med kommunen?”, har unge som omdrejningspunkt og arbejder med deres behov og forventninger. Projektet er et samarbejde med biblioteker og borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner, konsulentfirmaet Knudsen Syd og DB og støttes af Kulturstyrelsens Udviklingspulje. I den sammenhæng har man i december på et seminar desuden diskuteret behov for bl.a. ny faglig indsigt i arbejdet omkring særligt digitalt medborgerskab. Et afledt projekt mere er på bedding – en stor konference om emnet og digital dannelse i april 2014. Man kan følge de forskellige projekter på www.db.dk/borgerservice.

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...