Bibliotekerne er en vigtig men overset spiller i regeringens ghettoplan

Skrevet af

Jakob Lærkes

1 maj, 2018

Regeringen offentliggjorde den 1. marts 2018 den såkaldte ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030". Her beskrives 22 initiativer til at nedbryde det, regeringen omtaler som parallelsamfund, men hvor man helt overser hvilken rolle kultur kan have for vellykket integration.

I forlængelse af ghettoplanens offentliggørelse har kulturminister Mette Bock efterlyst gode eksempler og forslag til ”hvilken rolle kunst, kultur, idræt og foreningsliv kan spille, når der skal opbygges tryghed, fællesskaber, integration, gensidig respekt og ansvarlighed”. En ganske fornuftig efterlysning, i lyset af det totale fravær af indsatser som involverer kulturen i regeringens ghettoplan.

Danmarks Biblioteksforening har taget kulturministerens efterlysning alvorligt, og har derfor indsamlet en lang række gode eksempler på de mangeartede initiativer og aktiviteter, som de danske folkebiblioteker i disse år udfolder for at styrke integrationen og den sociale sammenhængskraft rundt omkring i de danske kommuner.

”Bibliotekerne spiller sammen med lokalsamfundet om integration og medborgerskab. Ofte er lokalbiblioteker borgernes foretrukne mødested og selve mødet med andre borgere, med det offentlige, med litteratur og kultur kan være en vigtig del af en integrationsindsats.
Netop mødet mellem mennesker lægger vi stor vægt på. Blandt andet arbejder vi med åbne cafeer med fælles avislæsning, højtlæsning og med snakke-klubber.” siger Jakob Lærkes, faglig næstformand i Danmarks Biblioteksforening og bibliotekschef i Gladsaxe.

”Ud over det arbejder vi i også målrettet med integrationsindsatser rettet mod børn. F.eks. samarbejder vi på daginstitutionsområdet og Gladsaxe Musik og Billedskole i et projekt om tidlig sprogindsats eller early literacy. På indskolingsområdet samarbejder vi med skolerne, læsevejledere og frivillige i målrettede indsatser om at styrke ordforråd, sociale kompetencer og kulturforståelse.”

Alle eksemplerne fra de foreløbig 26 kommuner kan ses på www.db.dk/integration2018

Danmarks Biblioteksforening overbringer disse eksempler til kulturministeren med opfordring til at få medtaget bibliotekernes og den øvrige kulturverdens mange indsatser i ghettoplanen. Vi mener at disse indsatser er helt nødvendige for at skabe en fremadrettet, balanceret integrationsindsats.
 

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Faglig næstformand Jakob Lærkes, tlf. 2912 8758

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...