Bibliotekerne er en vigtig men overset spiller i regeringens ghettoplan

Skrevet af

Jane Jegind

2 maj, 2018

Regeringen offentliggjorde den 1. marts 2018 den såkaldte ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030". Her beskrives 22 initiativer til at nedbryde det, regeringen omtaler som parallelsamfund, men hvor man helt overser hvilken rolle kultur kan have for vellykket integration.

I forlængelse af ghettoplanens offentliggørelse har kulturminister Mette Bock efterlyst gode eksempler og forslag til ”hvilken rolle kunst, kultur, idræt og foreningsliv kan spille, når der skal opbygges tryghed, fællesskaber, integration, gensidig respekt og ansvarlighed”. En ganske fornuftig efterlysning, i lyset af det totale fravær af indsatser som involverer kulturen i regeringens ghettoplan.

Danmarks Biblioteksforening har taget kulturministerens efterlysning alvorligt, og har derfor indsamlet en lang række gode eksempler på de mangeartede initiativer og aktiviteter, som de danske folkebiblioteker i disse år udfolder for at styrke integrationen og den sociale sammenhængskraft rundt omkring i de danske kommuner.

”Bibliotekerne har igennem mange år arbejdet målrettet med integrationsindsatser blandt udsatte indvandrerfamilier. Det er dokumenteret, at en tidlig og målrettet indsats med sprog og læsning fra bibliotekerne giver god effekt på børn og voksnes muligheder for at klare sig godt senere i livet. Bibliotekerne spiller en væsentlig rolle i sprog- og læsefærdigheder – ikke mindst i førskolealderen” siger Jane Jegind (V), politisk næstformand i Danmarks Biblioteksforening og by- og kulturrådmand i Odense.

”F.eks. var ’Vi læser avisen – sammen’ en opsøgende indsats i Odense, hvor indvandrerkvinder blev inviteret ind ugentligt til ”dansklæring” på biblioteker med aviser som sprog- og samtaleprojekt. På den måde fik vi en ”Kinderæg-effekt”: Vi fik kvinder ud af isolationen i lejlighederne, de fik snakket lidt dansk med hinanden via bibliotekaren i biblioteket, via avisen fik de lidt indsigt i danske samfundsforhold, der bl.a. gav anledning til snak om danske (kultur)vaner og samfundsopfattelse.”

Alle eksemplerne fra de foreløbig 26 kommuner kan ses på www.db.dk/integration2018

Danmarks Biblioteksforening overbringer disse eksempler til kulturministeren med opfordring til at få medtaget bibliotekernes og den øvrige kulturverdens mange indsatser i ghettoplanen. Vi mener at disse indsatser er helt nødvendige for at skabe en fremadrettet, balanceret integrationsindsats.
 

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Politisk næstformand Jane Jegind, tlf. 2091 1031

National indsats skal øge læselysten hos børn og unge

Som tidligere anbefalet i oplægget til en ny læsekultur fra den brede læsekoalition med medlemmer fra både den pædagogiske verden samt bog- og kulturbranchen, som Danmarks ...

Tre centrale pointer fra “Verdens Bedste Løsninger LIVE”

Hvem er de unge? Hvordan får vi fat i dem? Og hvad siger de selv? Med henblik på at sætte de unge på verdensmålsdagsordenen var det nogle af de spørgsmål, der blev taget ...