Bibliotekerne er fulgt med udviklingen. Nu er det på tide at loven følger med.

Skrevet af

1. januar, 1970

 
Bragt første gang i Danske Kommuner, oktober 2018

Der er sket en rivende udvikling siden man vedtog biblioteksloven ved årtusindeskiftet. Selvom loven er skabt i en tid, hvor digitaliseringen ikke for alvor ændrede samfundet, har de danske folkebiblioteker formået at følge med borgernes behov gennem en innovativ omstilling. De fremstår opdaterede og bruges samtidig radikalt anderledes i dag end da loven blev vedtaget.

Digitaliseringen gør, at vi bl.a. streamer film, musik og lyd- og e-bøger, og vi bruger bibliotekerne langt mere digitalt i dag.
Vi ser samtidig et voksende ønske blandt brugerne om at indgå i fysiske fællesskaber, i bl.a. læsekredse, koncerter, skriveværksteder, debatarrangementer eller det kloge mødested, som bibliotekerne med succes danner rammen om.

Den fysiske og digitale brug er ikke nødvendigvis modsætninger. Vi behøver begge dele, og bibliotekerne leverer begge steder.

Det gør loven bare ikke. Den beskriver primært tilgængeliggørelse af materialer, og det er ganske enkelt ikke nok i 2018. De fysiske materialer er vigtige, men de betyder mindre end tidligere, og dette ændrede brugerfokus stiller helt andre krav til bibliotekerne og personalet.

I internationale sammenhænge taler vi om en transformation fra collection til connection, altså væk fra en statisk opfattelse af materialer, til biblioteket som mødested mellem mennesker, hvor litteratur, kultur, digital dannelse og samfundsudvikling bredt er omdrejningspunkter.

En transformation som nu er ganske udbredt i Danmark, for aldrig har så mange fysisk besøgt folkebiblioteket som i disse år, selv om der udlånes færre fysiske bøger.

I mange af vores nabolande har man allerede reageret på denne udvikling med nødvendige ændringer i de respektive lovgivninger. 

Jeg ønsker at udfordre den nuværende bibliotekslovs snævre fokusering på at stille materialer til rådighed og hen mod en lov som sætter mennesker i spil i et omdrejningspunkt omkring litteratur, kultur og demokrati.

Sammen med mine kolleger fra folke-, uddannelses-, og forskningsbibliotekerne, bibliotekarerne, HK’erne og bibliotekscheferne har vi derfor formuleret 5 vigtige pejlemærker for bibliotekernes fremtidige virke, som vi har overbragt kulturministeren og KL.

Vi håber pejlemærkerne kan være med til at skabe debat om retningen for fremtidens bibliotek, sammen med et grundigt eftersyn af den udvikling, som allerede er sket og som afspejler den forandring der er i grundvilkårene for bibliotekernes virke og benyttelse.

Af Steen Bording Andersen (A)
Formand for Danmarks Biblioteksforening & kulturudvalgsformand i Aarhus

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...