Bibliotekerne er fulgt med udviklingen. Nu er det på tide at loven følger med.

Skrevet af

1 januar, 1970

 
Bragt første gang i Danske Kommuner, oktober 2018

Der er sket en rivende udvikling siden man vedtog biblioteksloven ved årtusindeskiftet. Selvom loven er skabt i en tid, hvor digitaliseringen ikke for alvor ændrede samfundet, har de danske folkebiblioteker formået at følge med borgernes behov gennem en innovativ omstilling. De fremstår opdaterede og bruges samtidig radikalt anderledes i dag end da loven blev vedtaget.

Digitaliseringen gør, at vi bl.a. streamer film, musik og lyd- og e-bøger, og vi bruger bibliotekerne langt mere digitalt i dag.
Vi ser samtidig et voksende ønske blandt brugerne om at indgå i fysiske fællesskaber, i bl.a. læsekredse, koncerter, skriveværksteder, debatarrangementer eller det kloge mødested, som bibliotekerne med succes danner rammen om.

Den fysiske og digitale brug er ikke nødvendigvis modsætninger. Vi behøver begge dele, og bibliotekerne leverer begge steder.

Det gør loven bare ikke. Den beskriver primært tilgængeliggørelse af materialer, og det er ganske enkelt ikke nok i 2018. De fysiske materialer er vigtige, men de betyder mindre end tidligere, og dette ændrede brugerfokus stiller helt andre krav til bibliotekerne og personalet.

I internationale sammenhænge taler vi om en transformation fra collection til connection, altså væk fra en statisk opfattelse af materialer, til biblioteket som mødested mellem mennesker, hvor litteratur, kultur, digital dannelse og samfundsudvikling bredt er omdrejningspunkter.

En transformation som nu er ganske udbredt i Danmark, for aldrig har så mange fysisk besøgt folkebiblioteket som i disse år, selv om der udlånes færre fysiske bøger.

I mange af vores nabolande har man allerede reageret på denne udvikling med nødvendige ændringer i de respektive lovgivninger. 

Jeg ønsker at udfordre den nuværende bibliotekslovs snævre fokusering på at stille materialer til rådighed og hen mod en lov som sætter mennesker i spil i et omdrejningspunkt omkring litteratur, kultur og demokrati.

Sammen med mine kolleger fra folke-, uddannelses-, og forskningsbibliotekerne, bibliotekarerne, HK’erne og bibliotekscheferne har vi derfor formuleret 5 vigtige pejlemærker for bibliotekernes fremtidige virke, som vi har overbragt kulturministeren og KL.

Vi håber pejlemærkerne kan være med til at skabe debat om retningen for fremtidens bibliotek, sammen med et grundigt eftersyn af den udvikling, som allerede er sket og som afspejler den forandring der er i grundvilkårene for bibliotekernes virke og benyttelse.

Af Steen Bording Andersen (A)
Formand for Danmarks Biblioteksforening & kulturudvalgsformand i Aarhus

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...