Bibliotekerne hilser øget konkurrence på e-bogsmarkedet velkommen

Skrevet af

30. maj, 2013

Den 29. maj offentliggjorde iværksætteren Morten Strunge en ny e-bogstjeneste ved navn Mofibo. Der er tale om en streaming tjeneste, hvor man ved at købe et abonnement får adgang til alle de e-bøger, som de tilmeldte forlag udgiver, altså en løsning som man kender fra Netflix, hvor man abonnerer på film og tv-serier.

Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen hilser tjenesten velkommen, fordi flere e-bogstjenester vil føre til øget konkurrence og derfor billigere e-bøger til gavn for borgerne, på et marked som ellers er præget af tilnærmelsesvist monopollignende tilstande.

"Markedet for e-bøger er helt nyt, og det udgør i øjeblikket under 5 % af bogmarkedet i Danmark. I Danmarks Biblioteksforening ser vi derfor frem til at afprøve flere forskellige modeller for at tilgå digitale bøger. Modellerne er med til at øge befolkningens bevidsthed om og muligheder for at tilgå de nye digitale materialer, hvilket jo er en af bibliotekernes opgaver" siger Vagn Ytte Larsen.

Det er i den sammenhæng vigtigt at huske på, at bibliotekerne ikke skal være en konkurrent til forlagenes salg af bøger. Bibliotekernes tilbud skal sikre en demokratisk balance, så borgerne har adgang til de bøger der er udgivet, og de informationer som de ikke kan få andre steder.

Også de borgere, der ikke har råd til at købe sig adgang til alle de nye muligheder der er i den digitale verden med 100 kr. om måneden til Spotify, 100 kr. til Netflix eller 100 kr. til Mofibo. Samtidig er flere danske aviser begyndt at indføre betaling for online nyheder, så det kan som borger blive rigtig dyrt, og nogle vil uden tvivl være afskåret fra fremtidig adgang til disse tjenester.

"I bibliotekerne afprøver vi også forskellige forretningsmodeller, for at finde den bedste tekniske platform og de rigtige priser. Vi forventer klart at priserne kommer ned, når markedet vokser og finder et naturligt niveau. Bibliotekerne var jo spydspids på e-bogsområdet med eReolen, som blev skabt for et par år siden med stor succes. Forlagene var jo også glade for tjenesten det første år, fordi eReolen lærte danskerne at læse e-bøger" fortsætter Vagn Ytte Larsen.

Det kan godt være, at bibliotekerne ikke kan stille materialerne til rådighed på samme vilkår som de kommercielle parter, men i et demokrati er det vigtigt, at alle har muligheden for at få adgang til materialerne, også de materialer som ikke er kommercielt salgbare, men som er en vigtig del af kulturarven.

"Derfor håber vi, at de mange forskellige forsøg, som finder sted i øjeblikket, vil være med til at vi i fællesskab kan finde løsninger, som både tilgodeser det kommercielle marked, og som samtidig respekterer den lange og gode danske tradition for folkeoplysning og dannelse af befolkningen gennem den frie adgang til information og viden, som bibliotekerne i mere end hundrede år har været garant for." slutter Vagn Ytte Larsen.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...