Bibliotekerne i krydspres

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

13 marts, 2013

Biblioteket leverer som samfundets uformelle sted for dannelse, læring og kultur til alle samfundsgrupper. Bibliotekerne oplever samtidig et voldsomt krydspres. Ikke alene er kommunernes penge til biblioteksopgaverne reduceret siden kommunalreformen, men samtidig trækker befolkningen så meget på bibliotekerne, at de uden sammenligning er landets mest brugte kulturtilbud med over 36 mio. årlige besøg.

De efterspørger i stadig højere grad digitale materialer, men borgerne efterspørger også stadig i høj grad de fysiske materialer, samtidig med at de bruger bibliotekernes kursus og vejledningsfunktioner flittigt.

’Det kræver fornyet fokus på samfundets ’kontrakt’ med biblioteket – og på både de lokale og statslige investeringer i det’, fastslår Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen … ”hvis vi stadig gerne vil sikre den vigtige funktion i demokratiet, at borgerne har fri og lige adgang til information”

På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Bella Centret diskuterer kommunalpolitikere og fagfolk nye tendenser, nye medieformer og nye samarbejder under temaet ’Biblioteket efter Spotify’.

Trods fald i de fysiske udlån er borgernes interesse i og brug af e-bøger o.l. de sidste år mangedoblet med rekordfart, hvilket beviser, at bibliotekerne i disse år skal agere i en mere end normalt turbulent sammenhæng.

På den ene side skal der tages fordel af digitaliseringen og på den anden side skal forskydningerne i befolkningens vaner imødekommes. Det vel nok mest presserende spørgsmål lige nu er sidestilling af trykte bøger og e-bøger i forhold til, at bibliotekerne i det hele taget kan fastholde den frie og lige adgang også i fremtiden.

’Det skal vi have fundet en løsning på, og det kommer der også’, mener Vagn Ytte Larsen, selv om som han understreger: ’At vi ikke skal smide barnet ud med badevandet, og helt at droppe den trykte bog. For som udviklingen i USA, hvor man så at sige er flere lysår fremme i forhold til brug af e-bøger end her, peger nemlig nu på et fald i salget af e-bøger’.

Danmarks Biblioteksforenings holder årsmøde den 13. og 14. marts i Bella Centret for flere end 400 kulturpolitikere, bibliotekschefer, interessenter og samarbejdspartnere fra biblioteks- og kulturverdenen.

På årsmødet vil dette og andre spørgsmål blive debatteret. Årsmødet byder også velkommen til den nye kulturminister, som taler til årsmødet.
Hele programmet kan ses på www.db.dk/program2013

Spørgsmål om årsmødet stilles til Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383, vagn@ytte.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Pressen er velkommen på årsmødet
Ønsker I at overvære hele eller dele af årsmødet, kontakt venligst
Informationskonsulent Michael Hartz Larsen, tlf. 2284 0865, mhl@db.dk

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...