Bibliotekerne kan påvise positiv dynamisk effekt, i modsætning til CEPOS påstand

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

25 maj, 2018

Den 23. maj bragte Information en artikel, hvor den borgerligt-liberale tænketank CEPOS påstår, at biblioteker, museer og andre offentlige tilbud skulle gøre det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hypotesen er, at hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for f.eks. at gå på biblioteket, surfe gratis på internettet og læse aviser og blade, hvilket skulle gøre det mere attraktivt ikke at være i beskæftigelse, altså i følge CEPOS.

"Som formand for Danmarks Biblioteksforening er jeg mildest talt ikke enig i CEPOS’ i øvrigt ganske udokumenterede påstand”, siger Steen Bording Andersen (A).
Blandt andet fordi tidligere undersøgelser rent faktisk viser, at biblioteket kan være med til at skabe mønsterbrydere, samt f.eks. hjælpe med til at flere gennemfører en uddannelse.

”Hvis man skal tage CEPOS påstande alvorligt, så kan vi påvise at biblioteket har en reel positiv dynamisk effekt på samfundsøkonomien, når undersøgelser f.eks. viser, at næsten 2 ud af 3 af de 15-29 år personligt har oplevet, at biblioteket har hjulpet dem til at gennemføre skole eller uddannelse. Samtidig viser andre undersøgelser, at det netop de arbejdsløse unge der bruger biblioteket mindst. Vi ville gerne have, at flere arbejdsløse brugte bibliotekerne, fordi det kan være en vej ind på arbejdsmarkedet, og det må da siges at være en dynamisk effekt, hvis vi skal blive i det sprog” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) og forsætter

”Bibliotekets folkeoplysende opgave er jo at give mennesker viden for at de kan deltage i samfundet. Som flere undersøgelse altså viser, er bibliotekernes indsats et vigtigt element i ganske mange borgeres udvikling gennem hele livet, så jeg er ganske uforstående overfor påstanden om, at bibliotekerne omvendt ligefrem skulle være med til at holde folk fra arbejdsmarkedet. Tværtimod er bibliotekernes tilbud med til at hjælpe folk i gang, så vi ser faktisk rigtig gerne flere der bruger biblioteket.” siger Steen Bording Andersen og slutter:

”Vi er altid åbne for gode og konstruktive diskussioner om hvordan vi får mest muligt ud af Danmarks mest besøgte kulturinstitution folkebiblioteket, og ikke alt kan og skal måles i kroner og ører. Biblioteket og en lang række andre offentlige tilbud leverer i høj grad livskvalitet og personligt indhold og udvikling, som en bundlinje ikke kan dokumentere. Men når nu CEPOS bruger bibliotekerne som eksempel på hvad de synes er negative dynamiske effekter i samfundsøkonomien, ville det fremme diskussionen med lidt fakta” slutter Steen Bording Andersen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen (A), tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...