Bibliotekerne kan påvise positiv dynamisk effekt, i modsætning til CEPOS påstand

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

25 maj, 2018

Den 23. maj bragte Information en artikel, hvor den borgerligt-liberale tænketank CEPOS påstår, at biblioteker, museer og andre offentlige tilbud skulle gøre det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hypotesen er, at hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for f.eks. at gå på biblioteket, surfe gratis på internettet og læse aviser og blade, hvilket skulle gøre det mere attraktivt ikke at være i beskæftigelse, altså i følge CEPOS.

"Som formand for Danmarks Biblioteksforening er jeg mildest talt ikke enig i CEPOS’ i øvrigt ganske udokumenterede påstand”, siger Steen Bording Andersen (A).
Blandt andet fordi tidligere undersøgelser rent faktisk viser, at biblioteket kan være med til at skabe mønsterbrydere, samt f.eks. hjælpe med til at flere gennemfører en uddannelse.

”Hvis man skal tage CEPOS påstande alvorligt, så kan vi påvise at biblioteket har en reel positiv dynamisk effekt på samfundsøkonomien, når undersøgelser f.eks. viser, at næsten 2 ud af 3 af de 15-29 år personligt har oplevet, at biblioteket har hjulpet dem til at gennemføre skole eller uddannelse. Samtidig viser andre undersøgelser, at det netop de arbejdsløse unge der bruger biblioteket mindst. Vi ville gerne have, at flere arbejdsløse brugte bibliotekerne, fordi det kan være en vej ind på arbejdsmarkedet, og det må da siges at være en dynamisk effekt, hvis vi skal blive i det sprog” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) og forsætter

”Bibliotekets folkeoplysende opgave er jo at give mennesker viden for at de kan deltage i samfundet. Som flere undersøgelse altså viser, er bibliotekernes indsats et vigtigt element i ganske mange borgeres udvikling gennem hele livet, så jeg er ganske uforstående overfor påstanden om, at bibliotekerne omvendt ligefrem skulle være med til at holde folk fra arbejdsmarkedet. Tværtimod er bibliotekernes tilbud med til at hjælpe folk i gang, så vi ser faktisk rigtig gerne flere der bruger biblioteket.” siger Steen Bording Andersen og slutter:

”Vi er altid åbne for gode og konstruktive diskussioner om hvordan vi får mest muligt ud af Danmarks mest besøgte kulturinstitution folkebiblioteket, og ikke alt kan og skal måles i kroner og ører. Biblioteket og en lang række andre offentlige tilbud leverer i høj grad livskvalitet og personligt indhold og udvikling, som en bundlinje ikke kan dokumentere. Men når nu CEPOS bruger bibliotekerne som eksempel på hvad de synes er negative dynamiske effekter i samfundsøkonomien, ville det fremme diskussionen med lidt fakta” slutter Steen Bording Andersen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen (A), tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...