Bibliotekerne kan påvise positiv dynamisk effekt, i modsætning til CEPOS påstand

Skrevet af

25. maj, 2018

Den 23. maj bragte Information en artikel, hvor den borgerligt-liberale tænketank CEPOS påstår, at biblioteker, museer og andre offentlige tilbud skulle gøre det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hypotesen er, at hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for f.eks. at gå på biblioteket, surfe gratis på internettet og læse aviser og blade, hvilket skulle gøre det mere attraktivt ikke at være i beskæftigelse, altså i følge CEPOS.

"Som formand for Danmarks Biblioteksforening er jeg mildest talt ikke enig i CEPOS’ i øvrigt ganske udokumenterede påstand”, siger Steen Bording Andersen (A).
Blandt andet fordi tidligere undersøgelser rent faktisk viser, at biblioteket kan være med til at skabe mønsterbrydere, samt f.eks. hjælpe med til at flere gennemfører en uddannelse.

”Hvis man skal tage CEPOS påstande alvorligt, så kan vi påvise at biblioteket har en reel positiv dynamisk effekt på samfundsøkonomien, når undersøgelser f.eks. viser, at næsten 2 ud af 3 af de 15-29 år personligt har oplevet, at biblioteket har hjulpet dem til at gennemføre skole eller uddannelse. Samtidig viser andre undersøgelser, at det netop de arbejdsløse unge der bruger biblioteket mindst. Vi ville gerne have, at flere arbejdsløse brugte bibliotekerne, fordi det kan være en vej ind på arbejdsmarkedet, og det må da siges at være en dynamisk effekt, hvis vi skal blive i det sprog” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) og forsætter

”Bibliotekets folkeoplysende opgave er jo at give mennesker viden for at de kan deltage i samfundet. Som flere undersøgelse altså viser, er bibliotekernes indsats et vigtigt element i ganske mange borgeres udvikling gennem hele livet, så jeg er ganske uforstående overfor påstanden om, at bibliotekerne omvendt ligefrem skulle være med til at holde folk fra arbejdsmarkedet. Tværtimod er bibliotekernes tilbud med til at hjælpe folk i gang, så vi ser faktisk rigtig gerne flere der bruger biblioteket.” siger Steen Bording Andersen og slutter:

”Vi er altid åbne for gode og konstruktive diskussioner om hvordan vi får mest muligt ud af Danmarks mest besøgte kulturinstitution folkebiblioteket, og ikke alt kan og skal måles i kroner og ører. Biblioteket og en lang række andre offentlige tilbud leverer i høj grad livskvalitet og personligt indhold og udvikling, som en bundlinje ikke kan dokumentere. Men når nu CEPOS bruger bibliotekerne som eksempel på hvad de synes er negative dynamiske effekter i samfundsøkonomien, ville det fremme diskussionen med lidt fakta” slutter Steen Bording Andersen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen (A), tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...