Bibliotekerne ønsker en national læsestrategi

Skrevet af

10. september, 2018

Danmarks Biblioteker sætter i uge 37 sætter fokus på læsning med kampagnen ”Biblioteket gir dig ordet”. Hele ugen bliver Danmarks Biblioteker fyldt med ORD på helt anderledes og kreative måder, for at skabe opmærksomhed på vores evne til at bruge, forstå og læse ORD, som er helt afgørende for os som mennesker. 

Kampagneugen understøtter bibliotekernes kontinuerlige indsats for at styrke læselysten og -færdighederne hos børn og unge. Nye undersøgelser har vist, at læselysten hos de unge er under stærkt pres, hvilket er en af årsagerne til, at Danmarks Biblioteksforening har foreslået undervisningsministeren og kulturministeren at de sammen med skoler, biblioteker og forældre skaber en national læsestrategi, for at få flere børn og unge til at læse.

”Hvis vi ignorerer den faldende læselyst, accepterer vi også, at de kommende generationer vil stå svagere når det gælder læring, udvikling og demokratisk deltagelse. For der er ingen tvivl om at læsning udvikler både empati og kendskab til andre mennesker og verdener end ens egen eller bare den oplevelse, det kan være at læse en bog. Derfor er det så nødvendigt at have fokus på at fremme lystlæsning blandt børn og unge.” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A).

Bibliotekerne arbejder konstant på at fremme børns lystlæsning og sprogudvikling. Det gør skoler og institutioner også, men ingen kan gøre det alene. En analyse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser, at en af de vigtige inspirationskilder til læsning er forældrene, og ikke mindst mor har en helt central rolle i at få de unge til at fastholde fritidslæsningen.

Danmarks Biblioteksuge ’18 vil forhåbentlig være med til at endnu flere, mødre som fædre, unge som ældre, får smag for ord og læsning, også sammen med og for vores børn. Bibliotekerne vil med aktiviteter, events og andre tiltag give os alle en ekstra anledning til at tænke nærmere over hvad ORD kan og gør ved og for os, og hvad det egentlig er vi bruger ORD til.

For flere oplysninger om Danmarks Biblioteksuge ’18, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...