Bibliotekerne spiller en stadig større rolle i samfundsudviklingen

Skrevet af

28. marts, 2012

Folketinget har for tiden fokus på bibliotekerne, og vil gerne videreudvikle dem som ”moderne forsamlingshus” som Kulturminister Uffe Elbæk udtrykker det.

"Vi er glade for opmærksomheden" siger Vagn Ytte Larsen formand for Danmarks Biblioteksforening.
”Derfor hilser vi det også velkommen, når Folketinget i udspillet om at alt post mellem borgere og det offentlige skal være digital fra 2015, skriver biblioteket ind som stedet der skal hjælpe de borgere, som ikke er fortrolige med det digitale. På samme vis bakker vi i Danmarks Biblioteksforening op om, at man i SATS-forliget afsætter 28. mio. til mere IT læring målrettet til bibliotekerne.”

For borgernes skyld
Politikerne definerer i stadig højere grad definerer bibliotekerne som borgernes indgang til det offentlige, når det digitale Danmark skal udvikles, ligesom de bruger biblioteket som omdrejningspunkt og den demokratiske dannelses institution, der sikrer at borgerne har adgang og mulighed for at deltage i demokratiet. Det skyldes, at bibliotekerne er langt den mest benyttede kultur og læringsinstitution i landet, og derfor et sted som borgerne føler sig trykke ved at komme på.

De unge strømmer til
Hvert år er der over 36 mio. besøg på bibliotekerne, og selvom stadig flere af bibliotekernes materialer bliver digitale og kan hentes over internettet, tegner tendenserne til at stadig flere kommer på det fysiske bibliotek, hvilket understøtter bibliotekernes funktion som det moderne forsamlingshus. Det skal ses i sammenhæng med at alle landets museer blot har knap 12 mio. besøg om året.

En helt nu undersøgelse fra Hjørring viser også, at de unge strømmer til bibliotekerne. 25 % af brugerne på Hjørring Bibliotek er 11-20 år.
At det er særligt markant ses af, at ingen andre aldersgrupper kommer i nærheden af dette høje antal, så biblioteket spiller en stor rolle i de unges liv.
Se hele undersøgelsen fra Hjørring på  http://www.bibliotekerne.hjoerring.dk/Hjoerring-Bibliotekerne/Info-om-Hjoerring-Bibliotekerne/Projekter.aspx

"Undersøgelsen afspejler, at Biblioteket har en tiltrækningskraft i forhold til de unge, men selvfølgelig også at Hjøring har bygget et helt nyt og fantastisk bibliotek" siger formand Vagn Ytte Larsen og slutter:
"Det er derfor evident at det kan betale sig for kommunerne at investere i bibliotekerne, for som også biblioteksforeningens seneste undersøgelse viste, så øges sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse, hvis man bruger biblioteket som barn og ung"

Så der er kun en vej hvis vi skal have gjort Danmark klogere, og det er investering i bibliotekerne.

Se hele biblioteksforeningens undersøgelse på https://www.db.dk/artikel/hvis-95-skal-have-en-uddannelse-skal-bibliotekerne-styrkes

For yderligere oplysninger, kontakt
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...