Bibliotekerne spiller en stadig større rolle i samfundsudviklingen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

28 marts, 2012

Folketinget har for tiden fokus på bibliotekerne, og vil gerne videreudvikle dem som ”moderne forsamlingshus” som Kulturminister Uffe Elbæk udtrykker det.

"Vi er glade for opmærksomheden" siger Vagn Ytte Larsen formand for Danmarks Biblioteksforening.
”Derfor hilser vi det også velkommen, når Folketinget i udspillet om at alt post mellem borgere og det offentlige skal være digital fra 2015, skriver biblioteket ind som stedet der skal hjælpe de borgere, som ikke er fortrolige med det digitale. På samme vis bakker vi i Danmarks Biblioteksforening op om, at man i SATS-forliget afsætter 28. mio. til mere IT læring målrettet til bibliotekerne.”

For borgernes skyld
Politikerne definerer i stadig højere grad definerer bibliotekerne som borgernes indgang til det offentlige, når det digitale Danmark skal udvikles, ligesom de bruger biblioteket som omdrejningspunkt og den demokratiske dannelses institution, der sikrer at borgerne har adgang og mulighed for at deltage i demokratiet. Det skyldes, at bibliotekerne er langt den mest benyttede kultur og læringsinstitution i landet, og derfor et sted som borgerne føler sig trykke ved at komme på.

De unge strømmer til
Hvert år er der over 36 mio. besøg på bibliotekerne, og selvom stadig flere af bibliotekernes materialer bliver digitale og kan hentes over internettet, tegner tendenserne til at stadig flere kommer på det fysiske bibliotek, hvilket understøtter bibliotekernes funktion som det moderne forsamlingshus. Det skal ses i sammenhæng med at alle landets museer blot har knap 12 mio. besøg om året.

En helt nu undersøgelse fra Hjørring viser også, at de unge strømmer til bibliotekerne. 25 % af brugerne på Hjørring Bibliotek er 11-20 år.
At det er særligt markant ses af, at ingen andre aldersgrupper kommer i nærheden af dette høje antal, så biblioteket spiller en stor rolle i de unges liv.
Se hele undersøgelsen fra Hjørring på  http://www.bibliotekerne.hjoerring.dk/Hjoerring-Bibliotekerne/Info-om-Hjoerring-Bibliotekerne/Projekter.aspx

"Undersøgelsen afspejler, at Biblioteket har en tiltrækningskraft i forhold til de unge, men selvfølgelig også at Hjøring har bygget et helt nyt og fantastisk bibliotek" siger formand Vagn Ytte Larsen og slutter:
"Det er derfor evident at det kan betale sig for kommunerne at investere i bibliotekerne, for som også biblioteksforeningens seneste undersøgelse viste, så øges sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse, hvis man bruger biblioteket som barn og ung"

Så der er kun en vej hvis vi skal have gjort Danmark klogere, og det er investering i bibliotekerne.

Se hele biblioteksforeningens undersøgelse på https://www.db.dk/artikel/hvis-95-skal-have-en-uddannelse-skal-bibliotekerne-styrkes

For yderligere oplysninger, kontakt
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...