Bibliotekerne vil ændre biblioteksafgiften til gavn for vækstlaget

Skrevet af

27. november, 2015

Danmark Biblioteksforening bakker om Dansk Folkepartis forslag om, at ændre på fordelingen af Biblioteksafgiften. DF foreslår i Altinget , at ”kendte forfattere, der i dag 'scorer kassen' på biblioteksafgiften, fremover skal modtage færre penge. Til gengæld skal flere forfattere have penge for at have bøger på bibliotekernes hylder.”

”Det er helt åbenlyst, at vi skal have ændret biblioteksafgiften. I dag udbetaler staten næsten 180 mio. kroner til de danske forfattere baseret på udregninger i forhold til, hvor mange fysiske bøger, de har stående på de danske biblioteker. Systemet tager til gengæld ikke højde for de mange e-bøger, som biblioteker udlåner, hvilket sandsynligvis har indflydelse på den høje pris bibliotekerne betaler på digitale udlån”, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

Folketinget skal snart behandle forslag til revidering af biblioteksafgiften på baggrund af en udvalgsrapport, som lægger op til, at en meget lille del af biblioteksafgiften fremover skal gå til e-bøger. En pulje som stiger fra 4% til 8% i årene 2018 til 2021. Men allerede i dag afspejler det ikke virkeligheden, og derfor har Danmarks Biblioteksforening som de eneste stillet ændringsforslag til, at afgiften afspejler det faktiske digitale forbrug og digitale virkelighed.

”For os er det vigtigt, at afgiften også understøtter den digitale udvikling, fordi e-bøger giver borgerne en lettere adgang til litterur, og giver bibliotekerne nye muligheder for at formidle litteraturen”, siger Steen B. Andersen, og fortsætter:  ”Hvis ikke biblioteksafgiften afspejler borgernes reelle brug af digitale formater, bliver resultatet af det forældede støttesystem, der alene tilgodeser de fysiske udgivelser, at forfattere ikke ønsker at stille digitale udgivelser til rådighed for bibliotekerne.

E-bøger er nemlig i øjeblikket ikke omfattet af samme undtagelser i ophavsretsloven, som fysiske bøger, hvor bibliotekerne har ret til at købe og udlåne alle udgivelser, som så til gengæld udløser biblioteksafgift i modsætning til e-bøger. Derfor vil vi gerne ændre fordelingen. Vi ser samtidig en stor vækst i e-bogsmarkedet, og vi synes naturligvis at det er alle vækstlag, der får del i kulturstøtten – både fysiske og digitale”.

Dansk Folkeparti har i den aktuelle debat foreslået at revurdere biblioteksafgiftens bagatelgrænse på 2.100 kr. der er for at en forfatter kan få støtte. En bagatelgrænse der betyder, at der er en del forfattere, der ikke får del i støttekronerne, fordi de ikke har ret mange bøger på bibliotekerne.  Samtidig får nogle få forfattere vældig mange penge, f.eks. er der 17 forfattere, der hvert år modtager over 500.000 kr. i forhold til det antal fysiske bøger, de har stående på bibliotekernes hylder.

”Jeg synes det vil være giver mening, at man også ser på den fordeling i forbindelse med, at man skal lave en ny biblioteksafgift” slutter formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.
 

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 30 57 99 85, sba@byr.aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 40 30 52 30, msh@db.dk

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...