Bibliotekernes eReolen.dk har atter alle e-bøgerne med i ny aftale – borgerne har vundet!

Skrevet af

25. november, 2014

Danmarks Biblioteksforening er glade for den nye aftale med forfattere og forlag om at levere til eReolen, bibliotekernes tilbud om e-bøger til borgerne. Med den nye aftale på plads er der igen adgang for borgerne til alle e-bogstitler på markedet via eReolen.

”Det seneste års tid har adgangen til e-bøger været påvirket af de uenigheder, der har været mellem forfattere og forlæggere på den ene side og eReolen og bibliotekerne på den anden side. I Danmarks Biblioteksforening glæder vi os utrolig meget over, at de sidste mange måneders forhandlinger nu har båret frugt, så borgerne igen får fuld adgang til at fordybe sig og blive klogere på de mange muligheder, som e-bøger lånt via biblioteket giver” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A) og fortsætter:

“Selvom vi hilser den samlede aftale velkommen, så er vi dog også opmærksomme på at prissætningen i aftalen for bibliotekernes udlån af e-bøgerne er en stor udfordring, da et e-bogsudlån kommer til at koste væsentlig mere end det fysiske udlån. Hvis alle folkebibliotekernes fysiske udlån blev digitale i morgen ville det koste dem tre gange så meget som i dag. Det bliver en udfordring for de kommunale budgetter.”

Danmarks Biblioteksforening har gennem hele forhandlingsforløbet haft stort fokus på at dokumentere vigtigheden af at give borgerne lige og nem adgang til e-bøger. En undersøgelse fra sommeren 2014 viste således, at mere end hver 3. borger her i landet nu har prøvet at læse en e-bog, og især den yngre generation har taget e-bogen til sig. Undersøgelsen viser også, at hele 43 % af landets biblioteksbrugere har prøvet at læse en e-bog, mens kun 25 % af folk der ikke bruger biblioteket har læst en e-bog. Biblioteket har altså en påviselig positiv effekt på udbredelsen af kendskabet til e-bogen.

”Tallene viser hvor vigtigt det har været igen at finde fodslag mellem forlag og biblioteker, så også de kommende generationer får adgang til e-litteraturen via biblioteket, som dermed fortsat danner en god grobund for vidensamfundet” slutter formand Steen B. Andersen.

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...