Bibliotekernes førstemand runder 70 år

Skrevet af

22. marts, 2011
Vagn Ytte Larsen er formand for Danmarks Biblioteksforening, stedet hvor landets kulturpolitikere og biblioteksfolk mødes. Han har været formand siden 2005 og kæmper sammen med landets folkebiblioteker – i en overordentlig svær økonomisk tid – for at føre en af landets mest besøgte kultur- og vidensinstitutioner ind i en ny æra, hvor bibliotekerne ændrer profil til at være unikke mødesteder for befolkningen såvel på det fysiske som det virtuelle plan.
 
”Fremtidens bibliotek er en væsentlig spiller i det interaktive og innovative fællesskab, der er så afgørende for nationens fremtid i en global sammenhæng” fastslår Vagn Ytte Larsen og ser med bekymring på de kommunale besparelser, der i øjeblikket også rammer bibliotekerne hårdt.
 
På Danmarks Biblioteksforenings netop afholdte årsmøde i Helsingør henvendte Vagn Ytte Larsen sig direkte til landets kulturpolitikere med følgende opfordring:
”Kære kommunalpolitikere og andre ildsjæle, slå nu et slag for den største kultur- og vidensinstitution på jeres hjemmebane i kulturudvalget og byrådet – det er på høje tid, og den er det værd. Faktisk kan det betale sig, fordi det skaber mere værdi, både hvad angår den sociale og den kulturelle kapital, som investeringer i biblioteker skaber”
 
Bag om Vagn
Fødselaren var fra 1998 til 2007 socialdemokratisk borgmester i den tidligere Nykøbing-Rørvig Kommune, hvor han var en væsentlig drivkraft bag et skelsættende byggeri af kulturhus/bibliotek tegnet af arkitekterne Dissing og Weitling. Dette projekt har været inspiration til flere kommuners initiativer på kulturområdet. Desuden realiserede han et årelangt borgerønske om en familievenlig svømmehal.
Nykøbing-Rørvig Kommune er nu en del af Odsherreds Kommune, hvor Vagn Ytte fortsat er byrådsmedlem. Odsherreds Kommune er en af landets betydeligste turist- og sommerhuskommuner.
 
Som politiker er Vagn Ytte Larsen vital, idérig og han brænder fortsat for den politiske gerning. Han har en ualmindelig stor og bred kontaktflade blandt andet i sin egenskab af kulturudvalgsmedlem. Kulturen har altid haft en stor plads i hans hjerte side om side med omsorgen for samfundets svage grupper, hvad enten det er børnene, de unge eller de gamle.
At han som 70-årig langt fra er færdig med politik ses blandt andet i, at han har påtaget sig formandskabet i et udvalg, der skal sikre ungdomsuddannelse til alle unge.
Karrieren begyndte som folkeskolelærer i Nykøbing Sj. i 1965 med senere avancement til viceskoleinspektør. Lærergerningen gav desuden mulighed for en afstikker til den grønlandske østkyst i 4 år, hvor han lærte fra sig – og selv lærte slædekørsel.
 
I 1987 fik han nyt virke som regionsleder for Ungbo, indtil han i 1989 blev jobkonsulent i Nykøbing-Rørvig Kommune og var med til at etablere produktionsskolen og i det hele taget lære samfundet at kende fra en anden side.
 
I 1992 og seks år frem var han ansat i Holbæk Kommune som adm. direktør for Virksomheden Holbæk, der var en nyskabelse inden for kommunal aktivering. Det var i disse år at mange store projekter så dagens lys, og hvor det lokale, private erhvervsliv gik med ind og tog ansvar for ungdomsbeskæftigelsen. Et halvt år nåede han tillige at vikariere som socialchef i Holbæk Kommune.
 
Den politiske karriere startede i 1974 i byrådet i Nykøbing-Rørvig Kommune, men blev afbrudt i 1982 til 1986, da ægtefællen Hanne læste til socialrådgiver på Den sociale Højskole, mens Vagn Ytte tog sig af børneopdragelsen og madlavningen. Den politiske løbebane har medført adskillige formandsposter i tunge kommunale udvalg og desuden i eksterne institutioner så som boligselskab, kunstmuseum, højskole og altså også Danmarks Biblioteksforening.

Den sparsomme fritid bruges på fitness og golf – samt på et særdeles aktivt familieliv med fru Hanne, 3 voksne børn og 8 børnebørn. Desuden er der blevet tid til at udgive egne digte – blandt andet ”Østen for Månen”.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...