Biblioteket er centralt for kommunen og i valgkampen

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

18. oktober, 2013

Stadig flere bruger bibliotekernes mange tjenester, ikke kun dem om litteratur, men også når det gælder borgerservice, integration og andre samfundsanliggender.

Flere end 36 millioner borgere går på biblioteket hvert år; For at blive klogere, for at hente information, for at møde andre, for inspirationens, underholdningens, fordybelsens og oplevelsernes skyld. For Danmarks og vores egen skyld.

Biblioteket er en af de vigtigste samlende kultur- og læringssteder, og det fysiske rum, hvor borgere kan mødes helt frit, uden pligter eller forventninger.

Et aktivt kulturliv, ikke mindst i de mindre samfund, spiller en stor rolle for tilfredsheden med kommunen. Biblioteket er mange steder nu den direkte kontakt mellem det offentlige og borgeren. Man går ikke længere til kommunen for at forny pas eller kørekort, man går på biblioteket.

Samfundet bliver stadig mere digitalt, og kravene til borgerne om digital parathed vokser. Biblioteket spiller en vigtig rolle i at give alle en chance for at følge med. Trods bibliotekernes flere tusinde årlige IT-kurser er der stadig over ½ mio. som søger hjælp på biblioteket, og det er ressourcekrævende.

Danmarks Biblioteksforenings undersøgelser viser, at der stadig venter et stort arbejde forude, og derfor er det vigtigt, at kommunerne prioriterer de nødvendige ressourcer til opgaven.

Biblioteket er vigtigt, også for årgang 0. Det er på biblioteket, de unges læselyst fødes. Undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem biblioteksbrug og uddannelsesniveau. Bruges biblioteket som barn, er der større sandsynlighed for, at man senere går i gang med en uddannelse.

Fra alle sider efterlyses veluddannede borgere – det vigtigste danske råstof. Sørger vi for at have moderne biblioteker med relevante tilbud for alle, giver politikerne også deres borgere de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige færdigheder i vidensamfundet.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor politikerne til at medtænke bibliotekerne aktivt i den lokale kultur- og uddannelsespolitik!

Biblioteket er ikke til at komme uden om. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at investere i og udvikle dem. Derfor skal vi sammen sikre at biblioteket kommer højt op på den politiske dagsorden til kommunevalget. For hvad skulle vi og vores børn egentlig gøre uden biblioteket?

/Kronik bragt i Sjællandske Medier den 18. oktober 2013

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...