Biblioteket er centralt for kommunen og i valgkampen

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

18 oktober, 2013

Stadig flere bruger bibliotekernes mange tjenester, ikke kun dem om litteratur, men også når det gælder borgerservice, integration og andre samfundsanliggender.

Flere end 36 millioner borgere går på biblioteket hvert år; For at blive klogere, for at hente information, for at møde andre, for inspirationens, underholdningens, fordybelsens og oplevelsernes skyld. For Danmarks og vores egen skyld.

Biblioteket er en af de vigtigste samlende kultur- og læringssteder, og det fysiske rum, hvor borgere kan mødes helt frit, uden pligter eller forventninger.

Et aktivt kulturliv, ikke mindst i de mindre samfund, spiller en stor rolle for tilfredsheden med kommunen. Biblioteket er mange steder nu den direkte kontakt mellem det offentlige og borgeren. Man går ikke længere til kommunen for at forny pas eller kørekort, man går på biblioteket.

Samfundet bliver stadig mere digitalt, og kravene til borgerne om digital parathed vokser. Biblioteket spiller en vigtig rolle i at give alle en chance for at følge med. Trods bibliotekernes flere tusinde årlige IT-kurser er der stadig over ½ mio. som søger hjælp på biblioteket, og det er ressourcekrævende.

Danmarks Biblioteksforenings undersøgelser viser, at der stadig venter et stort arbejde forude, og derfor er det vigtigt, at kommunerne prioriterer de nødvendige ressourcer til opgaven.

Biblioteket er vigtigt, også for årgang 0. Det er på biblioteket, de unges læselyst fødes. Undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem biblioteksbrug og uddannelsesniveau. Bruges biblioteket som barn, er der større sandsynlighed for, at man senere går i gang med en uddannelse.

Fra alle sider efterlyses veluddannede borgere – det vigtigste danske råstof. Sørger vi for at have moderne biblioteker med relevante tilbud for alle, giver politikerne også deres borgere de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige færdigheder i vidensamfundet.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor politikerne til at medtænke bibliotekerne aktivt i den lokale kultur- og uddannelsespolitik!

Biblioteket er ikke til at komme uden om. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at investere i og udvikle dem. Derfor skal vi sammen sikre at biblioteket kommer højt op på den politiske dagsorden til kommunevalget. For hvad skulle vi og vores børn egentlig gøre uden biblioteket?

/Kronik bragt i Sjællandske Medier den 18. oktober 2013

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...