Biblioteket er centralt for kommunen og i valgkampen

Skrevet af

18. oktober, 2013

Stadig flere bruger bibliotekernes mange tjenester, ikke kun dem om litteratur, men også når det gælder borgerservice, integration og andre samfundsanliggender.

Flere end 36 millioner borgere går på biblioteket hvert år; For at blive klogere, for at hente information, for at møde andre, for inspirationens, underholdningens, fordybelsens og oplevelsernes skyld. For Danmarks og vores egen skyld.

Biblioteket er en af de vigtigste samlende kultur- og læringssteder, og det fysiske rum, hvor borgere kan mødes helt frit, uden pligter eller forventninger.

Et aktivt kulturliv, ikke mindst i de mindre samfund, spiller en stor rolle for tilfredsheden med kommunen. Biblioteket er mange steder nu den direkte kontakt mellem det offentlige og borgeren. Man går ikke længere til kommunen for at forny pas eller kørekort, man går på biblioteket.

Samfundet bliver stadig mere digitalt, og kravene til borgerne om digital parathed vokser. Biblioteket spiller en vigtig rolle i at give alle en chance for at følge med. Trods bibliotekernes flere tusinde årlige IT-kurser er der stadig over ½ mio. som søger hjælp på biblioteket, og det er ressourcekrævende.

Danmarks Biblioteksforenings undersøgelser viser, at der stadig venter et stort arbejde forude, og derfor er det vigtigt, at kommunerne prioriterer de nødvendige ressourcer til opgaven.

Biblioteket er vigtigt, også for årgang 0. Det er på biblioteket, de unges læselyst fødes. Undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem biblioteksbrug og uddannelsesniveau. Bruges biblioteket som barn, er der større sandsynlighed for, at man senere går i gang med en uddannelse.

Fra alle sider efterlyses veluddannede borgere – det vigtigste danske råstof. Sørger vi for at have moderne biblioteker med relevante tilbud for alle, giver politikerne også deres borgere de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige færdigheder i vidensamfundet.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor politikerne til at medtænke bibliotekerne aktivt i den lokale kultur- og uddannelsespolitik!

Biblioteket er ikke til at komme uden om. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at investere i og udvikle dem. Derfor skal vi sammen sikre at biblioteket kommer højt op på den politiske dagsorden til kommunevalget. For hvad skulle vi og vores børn egentlig gøre uden biblioteket?

/Kronik bragt i Sjællandske Medier den 18. oktober 2013

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...