Biblioteket er en god investering

Skrevet af

19. januar, 2015

Danmarks Biblioteksforening glæder sig over resultatet af ny analyse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Seks milliarder biddrager biblioteket med til dansk økonomi. Mest signifikant er det at biblioteket biddrager med 2 mia. på uddannelsesområdet. Resultatet bør lede til overvejelser om hvorledes vi prioriterer kulturmidlerne siger formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen(A).  

I Danmarks biblioteksforening vækker det stor begejstring at en ny undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens biblioteker konkluderer at folkebiblioteket biddrager med 6 mia. til dansk økonomi:

”Vi har længe vidst at biblioteket løfter mange vigtige opgaver. Det nye ved denne undersøgelse er at der er sat kroner og ører på hvad biblioteket konkret bidrager med til dansk økonomi. Og resultatet er at biblioteket er en stor gevinst for samfundet. Det er jeg naturligvis meget glad for” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

Han mener at rapportens resultater leder til overvejelser af hvordan biblioteket bliver prioriteret:

”I Danmarks Biblioteksforenings seneste budgetundersøgelse blev det konstateret at to ud af tre kommuner sparer på bibliotekerne. Det er uhensigtsmæssigt især set i lyset af denne rapport. Når biblioteket skaber en langt større nytteværdi, end det koster så er det ikke god latin i mine ører at skære i budgettet. Faktisk viser rapporten at der er et stort økonomisk vækstpotentiale i at investerer i bibliotekerne specielt fordi det fører til at flere tager en uddannelse. Det bør man i den grad overveje, specielt i kommuner med negativ vækst når man lægger fremtiden budgetter og laver væktsplaner ”

Han forsætter: ”I en globaliseret verden hvor Danmark udfordres, er en af de vigtigste indsatsområder uddannelse. Vi ved at de bedre læsefærdigheder som biblioteket skaber et højere uddannelsesniveau – til gavn for den danske samfundsøkonomi. Spørgsmålet til de danske politikere er derfor ikke hvorvidt vi har råd til at investere i de danske folkebiblioteker, spørgsmålet er om vi har råd til at lade være”.  

For yderligere kontakt formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen på tlf. 30579985

Læs hele undersøgelsen her

 

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...