Biblioteket er fødselshjælper for den gode tone på nettet

Skrevet af

13. april, 2016

Der bliver talt meget om Digital Dannelse i denne tid, hvad enten det er unge der deler nøgenfotos, debattører i de sociale netværk der ikke kan finde kammertonen, eller grupper af borgere, som hæftes af den digitale udvikling fordi de mangler kompetencer.

Ofte får den teknologisk udvikling skylden, når mennesket fejler i den nye digitale virkelighed. Det er en udfordring der fylder meget i bibliotekerne, og ses bl.a. ved at der hvert år kommer over ½ mio. mennesker for at få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger. Derfor er der i bibliotekerne fokus på både den digitale dannelse og borgerne digitale kompetencer.

De digitale udfordringer – den digitale eksplosion – er derfor i fokus på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens den 14. og 15. april, hvor op imod 500 kulturpolitikere og fagfolk fra hele landet samles i Forum Horsens, når Danmarks Biblioteksforening her afholder årets vigtigste bibliotekspolitiske konference.

På topmødet vil Jannick B. Pedersen fra Dare Disrupt fredag morgen med udgangspunkt i den eksplosive digitale udvikling belyse hvordan teknologier som bioteknologi, robotter og kunstig intelligens udvikler sig, og præsenterer en metode til at forstå og udnytte den teknologiske udvikling. En udvikling, som ikke bare er hurtig. Den er eksponentielt accelererende.

Men biblioteket sætter også fokus på om vi som mennesker kan følge med i den digitale eksplosion. Om den meget fokus på vores problematiske adfærd i de digitale rum skyldes at mennesket ikke kan håndtere alle de nye og nemme løsninger. Denne problematik stiller adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen skarpt på, når han fredag formiddag går ind i den menneskelige hjerne og dens begrænsninger, og stiller spørgsmål til hvad den digitale udvikling gør ved os som følende og sociale individer.

Med disse indlæg retter Det Bibliotekspolitiske Topmøde fokus på den helt nødvendige Digitale Dannelse, som den eksplosive digitale udvikling kræver af os som borgere.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 52 30

Pressen er velkommen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens den 14. og 15. april.
Ønskes deltagelse, kontakt informationskonsulent Michael Hartz Larsen, tlf. 2284 0865

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...