Biblioteket og IT-kompetencerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

21 marts, 2018

Danmark er blandt de lande, som er længst fremme med digitaliseringen. Det giver fordele samfunds- og innovationsmæssigt. Det giver også udfordringer. Ikke alene skal landets borgere selv og i stigende grad
kommunikere med myndighederne online. De skal også sætte sig ind i de mange faldgruber nettet rummer og lære sig at søge viden kritisk samt tage kritisk stilling til den fundne information mv.

DB har derfor i 2017 haft og fortsætter i 2018 med at have fokus på Fake News og på udbredelse af kendskab til fænomenet via en praktisk guide. Det er sket i alle regionale aktivitetssammenhænge, se side 13, og det er sket i et publikationssamarbejde med Zetland; en fælles bog er sammen med guiden fortsat stærkt efterspurgt af landets biblioteker samt bl.a. folke- og gymnasieskoler.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fællesskabet bag effektive biblioteker
» Centrale udfordringer
» Analyse af bibliotekets rolle og loven
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og byudviklingen
» Biblioteket og læsningen
» Biblioteket og IT-kompetencerne
3 E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» eReolen 2018
» Digital formidling halter bagefter
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2017 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2017 og forberedelse af en ny global vision
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2017
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2017
  TÆNKETANKEN
» Fokus på digitale strategier, ældrefællesskaber og biblioteket samt børns læsning

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Verdensmål & biblioteker

Kom til temadag om bibliotekernes bæredygtighedsarbejde og få inspiration til nye aktiviteter og samarbejder. På temadagen formidler vi erfaringer og deler gode eksempler på ...