Biblioteksafgiften

Skrevet af

7. april, 2016

Efter flere års udvalgsarbejde om opdatering af ordningen så den matcher det digitale samfunds medieudvalg og borgernes mediebrug, afgav udvalget i april 2015 en rapport med anbefalinger til modernisering af den danske biblioteksafgiftsordning, så den fremover kommer til at inkludere e-bøger, netlydbøger og digital musik.

Biblioteksafgiften er med en årlig bevilling på finansloven en kulturstøtteordning til dansk sprog og kultur. Den har til formål at støtte forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis værker findes på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre. Ved uddelingen i april 2015 modtog 8.528 forfattere 174,6 mio. kroner tilsammen i biblioteksafgift – eller bibliotekspengene – som ordningen kaldes i det daglige. Rapporten blev af daværende kulturminister Marianne Jelved sendt i høring med frist for bemærkninger 14. maj 2015. Så blev Folketingsvalget udskrevet, og længere kom den sag ikke i 2015.
Danmarks Biblioteksforening, som har været repræsenteret i udvalget ved Lars Bornæs, medlem af Forretningsudvalget i DB og bibliotekschef i Silkeborg, finder udvalgets anbefalinger for beskedne i forhold til den faktiske medieudvikling. Derfor har DB som den eneste stillet ændringsforslag om, at afgiften afspejler det faktiske digitale forbrug og den digitale virkelighed. Ordningen kommer forhåbentlig snart til realitetsbehandling.

November 2015 blussede en debat op om minimumsgrænsen for at få del i bibliotekspengene. I den sammenhæng fastslog DB, at man gerne så en lavere nedre grænse end den nuværende bagatelgrænse på ca. 2.100 kroner. Kendte forfattere, som er storrepræsenteret, ville så få noget mindre, mens flere forfattere kunne få andel i den årlige udbetaling. Vi ser samtidig en stor vækst i ebogsmarkedet, og DB synes naturligvis, at det er alle
vækstlag, der skal have del i kulturstøtten – både fysiske og digitale.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...