Biblioteksafgiften

Skrevet af

7. april, 2016

Efter flere års udvalgsarbejde om opdatering af ordningen så den matcher det digitale samfunds medieudvalg og borgernes mediebrug, afgav udvalget i april 2015 en rapport med anbefalinger til modernisering af den danske biblioteksafgiftsordning, så den fremover kommer til at inkludere e-bøger, netlydbøger og digital musik.

Biblioteksafgiften er med en årlig bevilling på finansloven en kulturstøtteordning til dansk sprog og kultur. Den har til formål at støtte forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis værker findes på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre. Ved uddelingen i april 2015 modtog 8.528 forfattere 174,6 mio. kroner tilsammen i biblioteksafgift – eller bibliotekspengene – som ordningen kaldes i det daglige. Rapporten blev af daværende kulturminister Marianne Jelved sendt i høring med frist for bemærkninger 14. maj 2015. Så blev Folketingsvalget udskrevet, og længere kom den sag ikke i 2015.
Danmarks Biblioteksforening, som har været repræsenteret i udvalget ved Lars Bornæs, medlem af Forretningsudvalget i DB og bibliotekschef i Silkeborg, finder udvalgets anbefalinger for beskedne i forhold til den faktiske medieudvikling. Derfor har DB som den eneste stillet ændringsforslag om, at afgiften afspejler det faktiske digitale forbrug og den digitale virkelighed. Ordningen kommer forhåbentlig snart til realitetsbehandling.

November 2015 blussede en debat op om minimumsgrænsen for at få del i bibliotekspengene. I den sammenhæng fastslog DB, at man gerne så en lavere nedre grænse end den nuværende bagatelgrænse på ca. 2.100 kroner. Kendte forfattere, som er storrepræsenteret, ville så få noget mindre, mens flere forfattere kunne få andel i den årlige udbetaling. Vi ser samtidig en stor vækst i ebogsmarkedet, og DB synes naturligvis, at det er alle
vækstlag, der skal have del i kulturstøtten – både fysiske og digitale.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...