Bibliotekspolitisk Topmøde i Aarhus – Biblioteker ændrer liv

Skrevet af

14. april, 2015

Danmarks Biblioteksforening afholder årsmøde – Bibliotekspolitisk Topmøde – i Aarhus den 16. og 17. april. Med knap 500 tilmeldte er der udsigt til et rekordstort Topmøde. Blandt deltagerne er kulturministeren, rådmænd, kulturudvalgsformænd og en masse lokalpolitikere fra hele landet. Desuden bibliotekschefer og bibliotekspersonale fra hele landet, og ikke mindst præsidenten for bibliotekernes verdensorganisation IFLA, Sinikka Sipilä.

”Det bliver fantastisk at byde så mange centrale politikere og fagfolk fra kulturlivet velkommen til Aarhus, hvor vi i blandt andet med Aarhus som et lysende eksempel, viser og debatterer, hvordan bibliotekerne er med til at danne og udvikle borgerne i en digital verden” siger Danmarks Biblioteksforenings formand, kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (A)

”Biblioteker ændrer liv”
– er overskriften på topmødet, der blandt andet sætter fokus på bibliotekernes nye muligheder i en digital verden, hvor e-bøgerne gør et hastigt indtog, nationalt som internationalt. Som det første land i verden har bibliotekerne i Danmark forhandlet en aftale på plads med forlagene, sådan at Danmark også på e-bogsområdet er blandt foregangslandende, som arbejder på at transformere bibliotekerne i en digital verden. I det hele taget vil der være fokus på, hvordan  litteratur og viden kan ændre menneskers løbebane, som også vil være emnet når Dennis Kristensen, formand for FOA taler under overskriften ”Litteraturen ændrede mit liv”

På topmødet i Aarhus får deltagerne også mulighed for at stifte bekendtskab med det banebrydende og prisbelønnede byggeri DOKK1 – et byggeri, som der i kulturverdenen er blevet set frem til med spænding i årevis, og det er jo også den største anlægsinvestering siden operaen blev bygget. Det viser blot at biblioteket også kan ændre og udvikle hele byer.

”Disse og andre emner understreger blot, at der udover en kulturel og vidensmæssig dimension også er en social og demokratisk dimension i bibliotekerne” slutter Steen B. Andersen.

Til pressen
Bibliotekspolitisk Topmøde afholdes på Scandinavian Congress Center fra torsdag den 16. april kl. 9 til fredag den 17. april kl. 14.
Programmet kan ses på http://tilmeld.events/DB2015/program.html
Pressen er velkommen på topmødet. Kontakt i givet fald Informationskonsulent Michael Hartz Larsen, tlf. 2284 0865, mhl@db.dk

For yderligere kommentarer om Topmødet temaer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, sba@byr.aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...