Bibliotekspolitisk Topmøde i Aarhus – Biblioteker ændrer liv

Skrevet af

14. april, 2015

Danmarks Biblioteksforening afholder årsmøde – Bibliotekspolitisk Topmøde – i Aarhus den 16. og 17. april. Med knap 500 tilmeldte er der udsigt til et rekordstort Topmøde. Blandt deltagerne er kulturministeren, rådmænd, kulturudvalgsformænd og en masse lokalpolitikere fra hele landet. Desuden bibliotekschefer og bibliotekspersonale fra hele landet, og ikke mindst præsidenten for bibliotekernes verdensorganisation IFLA, Sinikka Sipilä.

”Det bliver fantastisk at byde så mange centrale politikere og fagfolk fra kulturlivet velkommen til Aarhus, hvor vi i blandt andet med Aarhus som et lysende eksempel, viser og debatterer, hvordan bibliotekerne er med til at danne og udvikle borgerne i en digital verden” siger Danmarks Biblioteksforenings formand, kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (A)

”Biblioteker ændrer liv”
– er overskriften på topmødet, der blandt andet sætter fokus på bibliotekernes nye muligheder i en digital verden, hvor e-bøgerne gør et hastigt indtog, nationalt som internationalt. Som det første land i verden har bibliotekerne i Danmark forhandlet en aftale på plads med forlagene, sådan at Danmark også på e-bogsområdet er blandt foregangslandende, som arbejder på at transformere bibliotekerne i en digital verden. I det hele taget vil der være fokus på, hvordan  litteratur og viden kan ændre menneskers løbebane, som også vil være emnet når Dennis Kristensen, formand for FOA taler under overskriften ”Litteraturen ændrede mit liv”

På topmødet i Aarhus får deltagerne også mulighed for at stifte bekendtskab med det banebrydende og prisbelønnede byggeri DOKK1 – et byggeri, som der i kulturverdenen er blevet set frem til med spænding i årevis, og det er jo også den største anlægsinvestering siden operaen blev bygget. Det viser blot at biblioteket også kan ændre og udvikle hele byer.

”Disse og andre emner understreger blot, at der udover en kulturel og vidensmæssig dimension også er en social og demokratisk dimension i bibliotekerne” slutter Steen B. Andersen.

Til pressen
Bibliotekspolitisk Topmøde afholdes på Scandinavian Congress Center fra torsdag den 16. april kl. 9 til fredag den 17. april kl. 14.
Programmet kan ses på http://tilmeld.events/DB2015/program.html
Pressen er velkommen på topmødet. Kontakt i givet fald Informationskonsulent Michael Hartz Larsen, tlf. 2284 0865, mhl@db.dk

For yderligere kommentarer om Topmødet temaer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, sba@byr.aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...