Bidrag til national handlingsplan for ‘Open Government’ 2013

Skrevet af

18. januar, 2013

Digitaliseringsstyrelsen
Att. Cathrine Lippert

Høring: Bidrag til national handlingsplan for 'Open Government' 2013

Danmarks Biblioteksforening takker for muligheden for at bidrage med idéer og initiativforslag til den danske OGP-handlingsplan.

De danske biblioteksorganisationer vil i den sammenhæng gerne pege på folkebibliotekerne som en naturlig part i forhold til områderne: transparens omkring offentlige beslutningsprocesser, borgerdeltagelse og dialog med civilsamfundet.

Flere aspekter taler for aktivt at inddrage folkebibliotekerne i processer om aktivt medborgerskab på lokalt niveau.

Med de store besøgstal (mere end 36 mio. årlige besøg i bibliotekerne og 24 mio. webbesøg mv.), den konstaterede brug af biblioteket som sted og rum, den store åbningstid, ekspertise på formidling, erfaring med alle typer af arrangementer herunder samfundsdebatter, et voksende antal  IT-kurser  og funktioner som It-ambassadører o.l. i sammenhæng med brugernes opfattelse af biblioteket som et neutralt, serviceminded sted – bør bibliotekerne indskrives i planerne og involveres aktivt i udmøntningen.

Folkebibliotekerne formidler således allerede i dag i overensstemmelse med Lov om biblioteksvirksomhed og formålsparagraffens 1.stk. 3 ” – kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.” Ligesom bibliotekerne på i høj grad samarbejder med civilsamfundet på forskellig vis. Bibliotekerne har desuden stor erfaring med udnyttelsen af nye teknologier og medier, der kan gøre offentlig information tilgængelig for borgerne. Bibliotekernes omfattende ekspertise i såvel informationssøgning som formidling kan medvirke til at sikre intentionerne.

Endelig er folkebibliotekernes service fuldt skattefinansieret. Der er således ingen økonomiske barrierer for den enkelte borgers brug af bibliotekernes tilbud.

 

Venlig hilsen

Hellen Niegaard
kst. direktør
/for direktør Michel Steen-Hansen
Danmarks Biblioteksforening

På vegne af Biblioteksparaplyen:

 

Biblioteksparaplyen 2013

Bibliotekarforbundet
Pernille Drost (formand for Biblioteksparaplyen)
Johnny Roj-Larsen

Bibliotekschefforeningen
Mogens Vestergaard
Jytte Bræmer

Danmarks Biblioteksforening
Vagn Ytte Larsen
Michel Steen-Hansen
Kirsten Grubbe Jensen (referent)

Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Michael Cotta-Schønberg
Eli Greve

Danmarks Skolebibliotekarer
Anna Bach
C.C. Rasmussen (dagsordener og referater)

HK Kommunal Biblioteksudvalget
Kirsten Westh

HK-STAT Danmark. TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker
Belinda Nissen

Kommunernes Skolebiblioteksforening
Liselotte Hillestrøm (dagsordener og referater)
Gitte Frausing

Øvrige deltagere:

CLM
Harald v. Hielmcrone, Statsbiblioteket

EBLIDA
Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...