BIMUBOKU – ny kulturpark i Thy

Skrevet af

26. marts, 2014

I Thisted Kommune var vi så heldige at være en af vinderne af Modelprogramprisen, en heldagsworkshop med Signal-arkitekterne for vores projekt om biblioteksfornyelse i institutionssammenhæng. Vi havde en god og inspirerende dag med prisuddelingen den 9. april i Biblioteket på Rentemestervej – og vel hjemme i Thy arbejder vi nu bl.a. med hjælp fra SIGNAL på at realisere vores vision om at skabe en grøn kulturoase midt i byen.

Omstilling til fremtiden
Hovedbiblioteket i Thisted Kommune, en fin neoklassicistisk bygning fra 1938, er en lille arkitektonisk perle – og i øvrigt et af landets første folkebiblioteker bygget til formålet. Bygningen er vidunderlig, højloftet og streng, med et godt lysindfald og direkte udsigt til træerne i den over for liggende park.  Men den blev bygget til ca. 14.000 materialer og ikke de omkring 100.000, der i dag står tætpakket på hylderne. Biblioteket er et velfungerende og skattet, men også traditionelt bibliotek, der er domineret af mange materialer på meget lidt plads. Vi har derudover kompakte materialesamlinger i kælderetagen, der oprindeligt blev bygget til andre formål. Vi har ingen café, og huset bruges kun i begrænset omfang til arrangementer og som mødested, da vi ikke har nogen sal. Ser vi på den netop gennemførte benchmark-undersøgelse, er vores brugere generelt meget tilfredse med biblioteket – hvordan det forholder sig med vores ikke-brugere melder historien naturligvis ikke noget om. Her er med andre ord en stor og spændende udviklingsopgave, der skal løses.

Afsættet
I Thisted Kommune har vi med afsæt i vores nye kulturpolitik fra 2012 valgt at gå til opgaven som et samarbejdsprojekt. Et projekt på tværs af en række mindre institutioner og et grønt område: bibliotek, musikskole, medborgerhus, ungdomshus og stadsparken Christiansgave, der rummer en friluftsscene.  Med udgangspunkt i modellen for biblioteksudvikling er vi i færd med at skabe en ny kulturinstitution, der binder de forskellige institutioner sammen på kryds og tværs både fagligt og ressourcemæssigt. Arbejdstitlen på projektet er BIMUBOKU. 

Hjertet i BIMUBOKU er parken Christiansgave, der skal åbnes og gøres indbydende og attraktiv at bevæge sig rundt i for børn, unge, ældre og motionister, mens BIMUBOKUs bygninger skal åbnes mod parken, således at stederne råber på et spontant besøg. Christiansgave-området blev i 1844 skænket til borgerne i Thisted af Kong Christian d. 8.

Visionen er at gøre parken til byens kulturelle omdrejningspunkt – med BIblioteket og den nye MUsikskole på den ene side og medBOrgerhuset og ungdomshuset på den anden, forbundet af en gennemgående akse gennem parken. Således at institutionerne visuelt og gennem aktiviteter og funktioner i parken knyttes sammen i en organisk helhed.

Mulighederne for at blande funktioner og begivenheder på kryds og tværs er utallige. Effektivitet og rationaliseringspotentiale i det administrative og driftsmæssige segment er realistiske og umiddelbart nærliggende – f.eks. i form af et fælles informationssystem og lokalebookningssystem.

Bibliotekets udvikling
Biblioteket udgør et vigtigt ‘hjørnetræ’ i dette samarbejde. Det er tanken, at bibliotekets aktiviteter skal forgrene sig naturligt ind i Musikskolen, parken og medborgerhuset – så borgerne oplever, at de 4 rum for oplevelse, læring, viden og mødesteder vokser naturligt sammen i BIMUBOKU.

Musikbibliotek på musikskolen, udpakning af havebøger i parken, læsekredse og foredrag i medborgerhuset, biblioteksshelters – måske i træerne – for børn og unge, intelligente løbebånd med adgang til relevant motionsmateriale, kulturlegeplads. Idéer er der ikke mangel på. På den måde frigives der plads i det gamle bibliotek, og vi får mulighed for at prioritere rummene på en helt ny måde, hvor materialerne fylder mindre.

Realiseringen af projektet
Det er planen, at projektet skal realiseres etapevist i forbindelse med en række større og mindre anlægsprojekter, der allerede er afsat midler til i kommunen. Vigtigst er bygningen af en ny musikskole, hvor der netop i denne uge er truffet politisk beslutning om, at bygningen skal sammenbygges eller placeres i umiddelbar nærhed af biblioteket. Biblioteket indgår i projektet gennem afsatte midler til en renovering af klimaskærmen, hvilket bl.a. betyder, at et stort ovenlysvindue skal skiftes.

Intentionen er, at de enkelte anlægsprojekter realiseres inden for rammerne af BIMUBOKU – og hver især fungerer som løftestang for hele projektet.

Projektet er umiddelbart realiserbart, men vi håber meget, at vi i løbet af det næste år kan finde ekstern medfinansiering til at løfte samarbejdet omkring parken, hvor vi er afhængige af ekstra midler for at realisere ambitionerne om at sprænge rammerne for det traditionelle institutionstilbud.

Der skal nu udarbejdes et program for projektet med udgangspunkt i musikskolen, men inden for konteksten af BIMUBOKU. Projektet skal udbydes som en arkitektkonkurrence i ultimo 2013.

Samarbejdet med SIGNAL
I udvikling af projektet spiller samarbejdet med SIGNAL-arkitekterne en afgø-rende rolle. De giver os et væsentligt med- og modspil i denne afgørende, indledende fase. Vi glæder os utroligt til at se det endelige resultat i eftersommeren, og vi håber, at vi får mulighed for at realisere ideerne igennem BIMUBOKU i løbet af de næste par år. Samarbejdet gik i gang for en lille måneds tid siden, hvor vi havde et godt og frugtbart besøg af Stine Holscher, projektleder, og Morten Fisker, chefanalytiker, der på en regnvåd april-dag så på biblioteket, parken og de øvrige institutioner. Og allerede med dette besøg fornemmede vi, at mange tiltag ligger lige til højrebenet.

Vi er nu i gang med at forberede en stor workshop for 20-25 udvalgte personer den 20. juni, hvor brugere og personale mødes på kvisten med udsigt over parken i medborgerhuset. Vi udsender i disse dage desuden et “open call” til en række brugere og ikke-brugere med invitation til at deltage i et stormøde, der skal give os ideer og nye vinkler til biblioteksudviklingen inden for rammen af BIMUBOKU. Vi vil lægge vægt på at præsentere modellen, således at det bliver fælles gods for brugere og borgere.

København er blevet et bibliotek rigere

Ungebiblioteket er åbent for alle, for idéer til arrangementer og og til aktiviteter, der kan få noget fedt ud af dets rammer.

Verdens bedste, nye folkebibliotek i 2018 er hollandsk

Det hollandske bibliotek School 7 er kåret som dette års vinder af Public Library of the Year. Det er netop blevet offentliggjort på den internationale biblioteksforening ...

Verdens bedste bibliotek 2016 er dansk!

Mandag den 15. august uddeltes ‘Systematic – Public Library of the Year 2016’ til verdens bedste bibliotek lige nu.Vinderen blev DOKK1 ! Kæmpestort tillykke til ...

20. juni 2015 indvies DOKK1 i Aarhus

Lørdag den 20. juni 2015 indvies det store prestigebyggeri DOKK1 på havnen i Aarhus, og borgerne i Aarhus – og alle andre besøgende – vil fra den 20. til 26. juni ...

Nu får Helsinki sit nye hovedbibliotek

Midt i juni i år blev vinderen af den sidste fase i den internationale arkitektkonkurrence om Helsinkis nye centralbibliotek, tidligere omtalt her i bladet, offentliggjort, ...

Mødeplads i centrum

Projektplanen er nu offentliggjort og bygningen, som placeres ved Tölöviken, forventes totalt set at blive på omkring 16.000 kvadratmeter heraf 10.000 til fremtidens bibliotek. ...