Mødeplads i centrum

Skrevet af

Hellen Niegaard

2 juni, 2011
Projektplanen er nu offentliggjort og bygningen, som placeres ved Tölöviken, forventes totalt set at blive på omkring 16.000 kvadratmeter heraf 10.000 til fremtidens bibliotek. Udgift: 69,9 millioner euro. Åbningen skal ske i 100-året for Finlands selvstændighed og er planlagt til juni 2017, hvis byrådet følger oplægget.
 
Mødeplads for læring og aktiviteter, noget for alle – er en anden målsætning. Biblioteket skal tilgodese behovene fra en varierende brugergruppe. Ved siden af udlånsvirksomheden vil man bl.a. tilbyde plads til selvstændigt arbejde, moderne studiemiljøer, stillerum til refleksion og læsning, et aktivitets- og medborgertorv til byens borgeres produktioner samt et familiebibliotek! Også for turister er der nye tilbud – ud over information om Finland og hovedstaden, kan man finde friske aviser, nyheder og rådgivning. Tuula Haatainen, viceborgmester, siger om projektet, “at biblioteket bliver en mødeplads og et sted, som borgerne kan bruge frit og i fællesskab. Biblioteket bliver et centrum for oplevelser og møder, hvor moderne teknik gør det lettere at tage nye ting til sig. Centrumbiblioteksprojektet er en vigtig fremtidsinvestering”, pointerer Haatainen.
 
I 150 år har Helsinki haft et folkebibliotek, og i dag har den finske hovedstads knap 600.000 indbyggere adgang til et biblioteksnetværk bestående af 36 forskellige biblioteker. Herunder det internationalt kendte Bibliotek10 med it og musik. Disse benyttes flittigt. Statistikken for sidste år er på 15,6 lån pr indbygger, 6.4 mio. fysiske besøg og 6.8 mio. virtuelle besøg. Foreløbig forventes det ikke, at nogen af disse biblioteker lukkes eller ændres. Som Maija Berndtson, direktør for Helsinkis biblioteker, oplyser til Danmarks Biblioteker betragtes det nye centrale bibliotek som et tilbud for sig.
Det er tanken at afholde en en international arkitektkonkurrence om byggeriet i år og at offentliggøre resultatet under World Design Capital-året 2012. For at biblioteket kan stå klart i 2017, skal selve byggeriet påbegyndes i juni 2014.
 
Uddrag fra Projektplanen för Centrumbiblioteket kan findes på keskustakirja-sto.fi/en/project/
 

Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formandskab: faglig næstfmd. Annette Wolgehagen Godt (tv.), formand Paw Østergaard Jensen (A), politisk næstfmd. Claus Mørkbak Højrup ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...