Dagsorden- og debatskabende

Skrevet af

7. april, 2016

DB skaber og bidrager til biblioteks- og samfundsdebatten ad en række forskellige kanaler.

Oplæg og moderering: DBs formand, direktør og chefkonsulent holder efter aftale oplæg i danske og udenlandske mødesammenhænge.

Undersøgelser: Årlige, som DB Sommerundersøgelserne sammen med Moos-Bjerre og Lange og DB Budgetundersøgelsen; men også adhoc-undersøgelser som bl.a. bibliotekernes service til flygtninge sammen med BF

Danmarks Biblioteker: Landets biblioteks- og kulturmagasin. Fokus har udover ovennævnte temaer i år eksempelvis været på forhold omkring nye biblioteksbyggerier, biblioteker og lokal byudvikling, ledelse og biblioteker herunder på nyskredet i prioriteringer og servicemål. Bladet bringer i seks numre årligt – udover formandens leder – interviews, reportager, artikler om ny udvikling, statistik, debat og kommentarer mv. Bladet kan hentes som e-magasin samt som enkeltartikler på www.db.dk/danmarksbiblioteker.

På www.db.dk, foreningens hjemmeside, hentes dagsaktuelle synspunkter og kommentarer, presseudtalelser, høringssvar, kalender og mødeinvitationer, onlinepublikationer og en serie af relevant temasat stof. Her findes al
information om DB som forening samt f.eks. priser som Læsernes Bogpris, der drives i samarbejde med Berlingske. Hjemmesiden er også genvej til DB på Facebook, Twitter og til direktørens blog.

AviserneSkriver.dk – om bibliotekerne i medierne – er også en DB-service ligesom DB Nyhedsmails. Begge dele kan der abonneres på via db.dk.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...