DanmarksKanonen og bibliotekerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 december, 2016

I dag er Bertel Haarders Danmarkskanon på gaden, og velfærdssamfundet ligger øverst på top-10 listen over værdier, vi finder det værd at bringe med os ind i fremtidens samfund. Bibliotekerne er en vigtig institution i velfærdssamfundet og vi er derfor glade for at have fordoblet kulturministereriets indsamling af bud på HvadErDansk til Bertels DanmarksKanon.

I bibliotekerne vil vi fortsætte diskussionen om HvadErDansk, for det er ikke entydigt, og forandrer sig over tid, og biblioteket er jo netop rammen om den demokratiske samtale. I Danmarks Biblioteksforening vil vi arbejde på at styrke den dialog mellem mennesker, for som Bertel selv udtrykte det i dag ”kun hvis diskussionen om danskernes vigtigste værdier fortsætter, er projektet lykkedes”.

Danmarkskanonen præsenteres i dag på Københavns Hovedbanegård, hvor der trakteres med kaffe og korsang til dem, der kommer forbi og får et eksemplar af kanonen i hånden. Alle andre kan gå ind på hjemmesiden danmarkskanon.dk og se ikke bare de ti »vinderværdier« med kommentarer, men også de 20 nominerede og de i alt 2.425 forslag, folk har sendt ind.

At debatten på bibliotekerne fortsætter ses bl.a. på Horsens Bibliotek hvor man i samarbejde med Byskolens 8. klasser har arbejdet med ”danskhed i mange former”.
I projektet er eleverne taget ud i nabolaget og har interviewet borgerne om ”Hvor kommer I fra?” og ”Hvilke kulturer bringer I med jer?” Her har de sat fokus på kulturmøde – ensomhed og fællesskab – naboskab – demokrati – frivillighed – hygge og meget andet, bl.a. globalisering. Man har i forlængelse heraf åbnet en udstilling, som foregår i den kolonihave, Danmarks Biblioteksforening har haft på DanmarksKanon tuné.

Se meget mere om Danmarkskanonen og#HvadErDansk-kampagnen via nyhederne her til højre.

Klimafolkemødet i Middelfart

samarbejdspartnere og en masse borgere om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Du finder os på KulturØpladsen tæt på fællesscenen. Se ...

Verdens Bedste Løsninger LIVE

Faglig festival om verdensmål – nu åben for tilmelding. Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?For ...