DanmarksKanonen og bibliotekerne

Skrevet af

12. december, 2016

I dag er Bertel Haarders Danmarkskanon på gaden, og velfærdssamfundet ligger øverst på top-10 listen over værdier, vi finder det værd at bringe med os ind i fremtidens samfund. Bibliotekerne er en vigtig institution i velfærdssamfundet og vi er derfor glade for at have fordoblet kulturministereriets indsamling af bud på HvadErDansk til Bertels DanmarksKanon.

I bibliotekerne vil vi fortsætte diskussionen om HvadErDansk, for det er ikke entydigt, og forandrer sig over tid, og biblioteket er jo netop rammen om den demokratiske samtale. I Danmarks Biblioteksforening vil vi arbejde på at styrke den dialog mellem mennesker, for som Bertel selv udtrykte det i dag ”kun hvis diskussionen om danskernes vigtigste værdier fortsætter, er projektet lykkedes”.

Danmarkskanonen præsenteres i dag på Københavns Hovedbanegård, hvor der trakteres med kaffe og korsang til dem, der kommer forbi og får et eksemplar af kanonen i hånden. Alle andre kan gå ind på hjemmesiden danmarkskanon.dk og se ikke bare de ti »vinderværdier« med kommentarer, men også de 20 nominerede og de i alt 2.425 forslag, folk har sendt ind.

At debatten på bibliotekerne fortsætter ses bl.a. på Horsens Bibliotek hvor man i samarbejde med Byskolens 8. klasser har arbejdet med ”danskhed i mange former”.
I projektet er eleverne taget ud i nabolaget og har interviewet borgerne om ”Hvor kommer I fra?” og ”Hvilke kulturer bringer I med jer?” Her har de sat fokus på kulturmøde – ensomhed og fællesskab – naboskab – demokrati – frivillighed – hygge og meget andet, bl.a. globalisering. Man har i forlængelse heraf åbnet en udstilling, som foregår i den kolonihave, Danmarks Biblioteksforening har haft på DanmarksKanon tuné.

Se meget mere om Danmarkskanonen og#HvadErDansk-kampagnen via nyhederne her til højre.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...