Danskernes Digitale Bibliotek

Skrevet af

3. marts, 2014

På det årlige møde mellem kulturministeren og formanden og direktøren for DB diskuterede vi bl.a. betydningen af at få forankret udviklingen i Danskernes Digitale Bibliotek som led i det samarbejdende biblioteksvæsen. Sådan at biblioteker og kommuner reelt føler ejerskab i forhold til realisering af dette nye forkromede og flot tænkte projekt.

Det samarbejdende biblioteksvæsen har gennem folkebibliotekernes godt 100-årige historie været krumtappen om en biblioteksudvikling, udlandet misunder os. I samarbejdet ligger et udviklingspotentiale, man ikke bør underkende, når bibliotekerne går sammen om en god idé, laver en prototype, danner en forening/konsortium, betaler ind til projektet og puljer pengene i forståelse med kommunalpolitikerne, hvorefter udviklingen går i gang. Det helt store potentiale ligger dog i, at man ikke alene er med til at betale til et produkt, men at man reelt også bidrager med arbejdskraft til løsningen af et fælles projekt.

Ønsker vi her i landet fortsat stærke biblioteker, så er vejen til fortsat stærke biblioteksløsninger klart den synergieffekt og innovationskraft, der ligger i de samarbejdende danske biblioteker og sektorens fællesskab. Hvor både biblioteker, kommuner, stat og biblioteksorganisationer trækker i samme retning på én gang. Dét batter. Og det giver suveræne, effektive og holdbare modeller – og det har bragt de danske biblioteker meget langt og ofte i førerposition sammenlignet med andre dele af verden.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor kraftigt til, at man både for brugernes og for økonomiens skyld evner at holde fast i den fælles innovationskraft og udvikle den. Én ting har DB og ikke mindst formanden protesteret over fra start. Navnet Danskernes Digitale Bibliotek – det sender forkerte signaler i et samfund som vores. Det burde hedde Danmarks Digitale Bibliotek. Også det drøftes med kulturministeren.
www.db.dk/artikel/hvad-tilbyder-ddb-og-hvad-koster-det.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...