DB Årsmøde 2013

Skrevet af

10. december, 2012

Torsdag eftermiddag kl. 14.45, efter sidste programpunkt i Bella Center, inviterer Københavns Kommune og Københavns Biblioteker interesserede på udflugter til spændende kultursteder i København. Se her hvilke udflugter du kan komme på, og angiv dit ønske om udflugt, når du udfylder tilmeldingsformularen.
 
SUPERKILEN / NØRREBROHALLEN
Byvandring og rundvisning

Superkilen er en ny, knapt én kilometer lang park på Nørrebro i København. Et byrum, hvor nytænkende byudvikling og kunst i det offentlige rum er to sider af samme sag.
Den danske kunstnergruppe Superflex har udviklet konceptet for Superkilen i samarbejde med arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) og landskabsarkitekterne Topotek1.
Parken åbnede d. 22. juni 2012 efter en forudgående involveringsproces, hvor beboere i området omkring parken har bidraget  i udvælgelsen af parkens over 100 forskellige stykker byrumsinventar – sportsredskaber, legeredskaber, bænke, borde, træer, lygtepæle, skilte, skraldespande, skulpturer m.m.

I parken findes udendørsinventar fra mere end 50 lande i hele verden. Tingene er enten hentet fra deres oprindelige hjemsted eller er kopieret 1:1. En dansepavillon fra St. Louis i USA er valgt af linedanserne Inga og Bent. Thaibokserne Ali og Billal har udvalgt bokseredskaber fra Thailand.  Rapperne Nicklas og Benjamin har været på Jamaica og vælge et udendørs lydsystem, som man kan aktivere med sin mobiltelefon. Nørrebrohallen er en tidligere sporvognsremise mellem Nørrebrogade og Mimersgade, der nu benyttes som sportshaller og drives af Københavns Kommune.

Der er planer om at Nørrebro Bibliotek skal flytte ind i Nørrebrohallen og dermed skabe  synergi og nye samarbejdsflader mellem idrætten og bibliotekerne. I sidste ende vil bibliotekets fysiske forankring i hallen være med til at udvikle nye kulturtilbud til borgere og brugere af byens kulturfaciliteter.

Varighed: 1 time
Transporttid: 2×15  minutter
Max. 50 deltagere

 
 
KØBENHAVNS MUSEUM  / VÆGGEN

At tage museet ud på gaden – og ind i fremtiden?

Københavns Museum ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst omkring hovedstaden og præsentere København som en moderne metropol med et levende dynamisk forhold til sin kulturarv. Københavns Museum har de senere år arbejdet aktivt med at møde og inddrage brugerne i museets arbejde på nye måder. Bl.a. gennem åbne arkæologiske udgravninger, outreachprojekter og en ny form for temabaserede, inkluderende udstillinger.

I foredraget vil vi fortælle nærmere om flagskibet i denne transformationsproces, VÆGGEN, der er en 12 meter lang touchscreen, som i de sidste 2 1/2 år har været opstillet på forskellige pladser i byen og netop nu er opstillet ved Dronning Louises Bro. VÆGGEN er på en gang en virtuel og fysisk oplevelse, og giver adgang til en database med over 12.000 billeder af København uploadet af museet og brugerne i fællesskab. I foredraget kommer vi også ind på samspillet mellem hjemmesiden, VÆGGEN og museets øvrige aktiviteter i forbindelse med museets formidlingsstrategi.

Varighed: 1 time
Transporttid: 2×15 minutter
Max. 50 deltagere

 
 
KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK

Hør om planerne for fremtidens Hovedbibliotek

Københavns kommune har valgt en strategi for biblioteksudviklingen, hvor man ønsker at skabe nye og tidssvarende biblioteker i alle bydele. For Hovedbiblioteket betyder det, at der er igangsat en flerårig moderniseringsplan, som skal sikre, at Hovedbiblioteket udvikler sig i de nuværende rammer, som rummer et stort poten­tiale.

Hovedbiblioteket skal åbne sig ud mod gade og passage, så bib­liotekets liv og tilbud bliver en synlig og naturlig del af byens øvrige liv på pladser, gader og stræder. Bibliotekets enestående beliggenhed kan udnyttes til fulde ved at etablere et imødekom­mende ansigt/åbning mod St. Kannikestræde og en renoveret facade mod Krystalgade, hvor bibliotekets liv i caféen og det indre atrium, – den fremtidige markedsplads indgår som en naturlig og vigtig del af byens liv. Hovedbiblioteket får derved en unik mulighed for at opløse de traditionelle grænser mellem bygning og gaderum og invitere byen indenfor. Første fase af renoveringen er i fuld gang og omfatter:

1. Ny facade mod Krystalgade
2. Forbedring af kunde- og arbejdsmiljøforhold
3. Undervisningsfaciliteter og lokaler til nye service- og kursustilbud
4. Borgerrettede tilbud vedr. børne- og ungeområdet, oplevelses- og læringsmiljøer, nye formidlingsmiljøer, digitale informationsmoduler
5. Digitalt tidsskriftsområde

Varighed: 1 time
Transporttid: 2×20 minutter
Max. 50 deltagere

 
 
KRAFTWERKET
Rundvisning og foredrag

KraftWerket er Københavns Kommunes projektværksted og ’ambassade’ for unge i København. De uddanner morgendagens kulturentreprenører, skaber dialog mellem bystyret og byens unge og arbejder for, at byens unge kan starte projekter, opsætte arrangementer og skabe politiske forandringer på ungeområdet i København.

Kraftwerket er Københavns mest erfarne projektrådgivningssted,  der  i over 10 år har hjulpet og rådgivet unge projektmagere, kunstnere og performere med at idéudvikle og realisere deres projekter i byen.

KraftWerket ligger på Toftegårds Plads og tilbyder 600 kvadratmeter lokaler til projektarbejde, rådgivning til projektmagere, opsætning af udstillinger, indspilninger i studie, madlavning i storkøkken, koncerter i spillestedet UnderWerket m.m. Huset er brugerstyret, og det er derfor dem, der er aktive i huset, der bestemmer, hvad der skal foregå i huset.

Varighed: 1 time
Transporttid: 2×15 minutter
Max. 50 deltagere

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...