DB Årsmøde 2013

Skrevet af

10. december, 2012

08.15 Registrering åbner
08.30 Udstilling åbner
Morgenkaffe serveres
09.30 Velkomst
v/DBs formand Vagn Ytte Larsen (A)
09.45 Velkommen til København
v/Susanne Møller (C), Københavns Borgerrepræsentationen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
10.00 "Viden i virkeligheden eller information på nettet"
v/Vincent F. Hendricks, professor i filosofi, KU
– Nye teknologier har gjort, at information sjældent er en mangelvare – vi lever i et informationssamfund. Adgangen til information anses som en gode, der kan gøre os mere oplyste og vidende.
Information kan imidlertid også udnyttes strategisk til manipulation, til at påvirke menneskers overvejelser, beslutninger og handlinger – både individuelt og kollektivt. Dette kan i sidste ende få betydning for de demokratiske processer.
10.30 Udstilling og kaffepause
11.00 Trendspotting
Tre banebrydende kultur-, biblioteks- og udviklingsinitiativer præsenteres på scenen.
12.00 Frokost i udstillingsområdet
13.00 Digitalt knock-out?
Biblioteket og de nye digitale medieformater, publiceringsformer og relationer – sendes de til tælling? Eller griber vi chancen, bliver eksperter  og udgør the missing link til fremtidens litteraturformer, videnplatforme og kulturoplevelser –  det performative bibliotek!
Deltagere

 • Troels Kranker, Saxo Publish
 • Mathilde Walter Clark, forfatter
 • Lise Vandborg, Litteratursiden.dk
 • Glenn Leervad-Bjørn, DDB
 • Jon Lund (moderator)

Arrangeres i samarbejde med DDB, Danmarks Digitale Bibliotek

14.15 Udstilling og kaffepause
14.45 Busafgang
Besøg og debatmøde på Ørestad Bibliotek
15.00 Hvordan samarbejder folkebiblioteker og skolebiblioteker optimalt?
Grundlaget – Konkret samarbejde – Perspektiver
v/Jakob Heide, chef for hovedbiblioteket og biblioteksfaglig chef i Københavns kommune og Morten Findstrøm, Bibliotekar Ørestad bibliotek
15.30 Politisk paneldebat

 • Indledende hilsen v/Christine Antorini (A), Børne og undervisningsminister
 • H.C. Jensen (B), fmd. Kultur- og fritidsudvalget, Kolding
 • Susanne Møller (C), medlem af Københavns Borgerrepræsentation
 • Anders Balle, formand for Skolelederforeningen
 • Jytte Bræmer, næstfmd. Bibliotekschefforeningen og bibliotekschef i Fredericia
 • Moderator: Henrik Vestergaard (V), byrådsmedlem i Aarhus og medlem af DBs forretningsudvalg
16.30 Besøg Ørestad Bibliotek
Der serveres en forfriskning
17.15 Busserne kører retur til hotellerne
18.30 Optakt til festaften
Velkomstdrinks og uddeling af Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris 2013
19.30 Festaften
Middag, uddeling af Læsernes bogpris 2013, underholdning med Rune Klan samt dans og musik med På Slaget 12

 

09.00 Morgensang
09.15 "Medialiseringen af kultur"
v/Stig Hjarvard, professor, KU
– Kulturen udfordres af digitaliseringen, hvordan påvirker det samfundet og borgernes kulturvaner?
09.45 Generalforsamling, 1. del
Formandens mundtlige beretning
Se den skriftlige beretning
10.00 Udstilling og kaffepause
10.30 Partigruppemøder, valggruppe A
Temagruppemøde, valggruppe B
– "Derfor DB"
Hvorfor giver det mening med en fagspecifik og politisk forening i en tid, hvor tendensen peger i retning af mere og mere samarbejde på tværs af sektorerne?
I panelet og debatten deltager formand for Børne- og kulturchefforeningen, børne- og kulturdirektør i Herlev, Flemming Olsen, formand for Bibliotekschefforeningen, bibliotekschef i Roskilde, Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek og faglig næstformand i Danmarks Biblioteksforening, mediechef ved Aalborg Bibliotekerne Kirsten Boelt.
11.30 Generalforsamling, 2. del
Debat om beretning, vedtægtsforslag m.m.
12.30 Frokost i udstillingsområdet
13.15 Kulturminister Marianne Jelved (B) taler
13.45 Bibliotekernes aktuelle udfordringer
Debat med udgangspunkt i ministerens tale
14.15 På gensyn i Vejle 2014
v/Dan Arnløv Jørgensen (C), formand for Kultur- & Borgerserviceudvalget samt 2. viceborgmester, Vejle
Tak for i år
v/DBs formand Vagn Ytte Larsen (A)
14.45 – 16.30 Kulturudflugter
Til Københavnske biblioteker og kulturinstitutioner

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...