DB årsmøde 2014 | Program

Skrevet af

20. december, 2013

 
TORSDAG DEN 27. MARTS

08:00 Registreringen åbner
08:30 Udstillingen åbner
08:45 Kaffe og morgenbrød
09:00 Velkomst og morgensang
v/ Vagn Ytte Larsen, formand for DB
09:15 Velkommen til Vejle
v/ Arne Sigtenbjerggaard, borgmester
09:30 Den civiliserede samtale:
Biblioteket som socialt medie

v/ Anker Brink Lund, professor på CBS og medieforsker
10:00 Kaffepause m/ frugt
Udstillingsbesigtigelse
Repræsentantskabsmøde
10:45 Generalforsamling, 1. del
Formand Vagn Ytte Larsens beretning
11:00 Partigruppemøder
Valggruppe A
Temagruppemøde
Valggruppe B
12:00 Frokostbuffet i udstillingsområdet
13:00 Den gode debat
v/ Bertel Haarder, medlem af Folketingets Præsidium
13:30 Generalforsamling, 2. del
Debat, valg m.m.
15:15 Pimp dit bibliotek
Besøg udstillerne og mød et nyt repræsentantskabsmedlem ved hver stand
16:00 Kulturudflugter
Bemærk: udflugten til Kongernes Jelling afgår 15:30
På denne udflugt serveres der kaffe undervejs
17:30 Retur fra udflugterne
18:30 Velkomst mjød
Introduktion til vikingeinspireret festaften og præsentation af bogen om Vejle Centralbiblioteks 100-års jubilæum
19:30 Festmiddag
Undervejs blandt andet med
Uddeling af Læsernes bogpris 2014

Superunderholdning med Ditte Hansen og Lisbeth Wullf fra DRs satireprogram "I Hegnet" (P1 og DR2)
 
Efter festmiddagen er der loungestemning med Bibzoom som DJ + øl-vin bar
01:00 Festen slutter
 
FREDAG DEN 28. MARTS
08:30 Morgensang
08:40 Tendenser til tiden, borgernes forventninger og fremtidens kulturinstitutioner
v/ Michel Steen-Hansen, direktør i DB
IFLA Trend Report
09:00 Hvem har ret til at have ret?
Jacob Mchangama, chefjurist i CEPOS og debattør, og Rune Engelbreth Larsen, forfatter og debattør
Moderator: Troels Mylenberg, ansv. chefredaktør på Fyens Amts Avis
10:00 Kaffepause og udstillingsbesigtigelse
10:30 Kom på Sporet af …
Sporene afvikles 10:30-11:10 og igen fra 11:20-12:00
Spor1
 
>> Læring i nye fællesskaber
Per Paludan, fmd. for DFS & Niels Glahn, generalsekretær i Foreningen af Folkehøjskoler
Hvordan udvikler vi den livslange læring ude i kommunerne. Hvordan spiller de forskellige aktører sammen og hvordan skaber vi nye samarbejder og får nye kunder i butikken?
Moderator: Vagn Ytte Larsen
 
Spor2 >> Bibliotekerne og e-bøger
Jakob Heide, KKB & Rolf Hapel, DDB
Borgerne vil ikke kun have fysiske bøger, de vil også have e-bøger. Hvordan håndterer folkebibliotekerne det pres?
Hvilke løsninger og forretningsmodeller arbejdes der med, og hvordan samarbejder biblioteksdanmark om det?
Formanden for eReolen Jakob Heide, fortæller om eReolens strategi & Rolf Harpel, formand for koordinationsgruppen i Danskernes Digitale Bibliotek fortæller om deres strategi
.

Moderator: Steen B. Andersen
 
Spor3 >> Kulturaftaler og bibliotekerne
Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle & Charlotte C. Pedersen, bibliotekschef i Middelfart
Hvordan kan bibliotekerne være med at udvikle kulturregionerne?
En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem kulturministeren og en eller flere kommuner. Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det, der kaldes en "kulturregion”, der fungerer en kulturaftale som en samlet platform for statsligt og kommunalt kultursamarbejde.
På workshoppen kommer der oplæg til hvilken rolle bibliotekerne spiller i kulturaftalerne på Fyn og i Trekantsområdet.

Moderator: Hanne Pigonska
 
Spor4 >> Fremtidens Biblioteker vs. Netværket Next Generation
Netværket Next Generation reflekterer over og diskuterer hovedresultater fra undersøgelsen ”Fremtiden Biblioteker – målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling”, og hvilke konsekvenser og muligheder undersøgelsens resultater giver for fremtidens bibliotek. Netværket Next Generation er et forum for debat og videndeling for næste generations ledere, udviklingschefer og engagerede medarbejdere. Tænketanken Fremtidens Biblioteker lancerede den 5. marts 2014 en undersøgelse af danskernes biblioteksbrug eller mangel på samme: ”Fremtidens Biblioteker – målgruppe baseret viden til biblioteksudvikling”.
Præsentation og diskussion ved bl.a. Annette Wolgenhagen Godt, Allerød Biblioteker, May-Britt Diechmann, Varde Bibliotek, Sanne Caft, Københavns Biblioteker, Karin Grøndahl Sørensen, Esbjerg Kommunes Biblioteker og & Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens biblioteker
 
Spor5 >> Danmark læser, men hvordan læser Danmark?
Thea Bruun de Neergaard & Camilla Bartholdy
"Mapped – Digital Patterns"

Danskernes læsekultur anno 2013. Vi ser på forskellige
målgruppesegmenters læseadfærd og -vaner, digital parathed og handlemønstre.
Følgende emner vil blive belyst:
• Hvad handler læsning om for danskerne
• Hvordan skabes læsevaner
• Hvorhenne læser vi og på hvilke medier
• Drivers for digital og fysisk læsning
• Hvordan kobles social adfærd til læsning
• Den digitale medie kultur fordelt på borger-segmenter
• Hvordan kommunikerer man bedst til de forskellige borgersegmenter for at få flere til at læse

Moderator: Kirsten Boelt
 
Spor6 >> Årets udviklingsprojekter
Hvor finder du de mest spændende og fremsynede biblioteksprojekter i Danmark lige nu?
Mød repræsentanterne for 3 trendspottere, som også udstiller på årsmødet. Hør mere om hvad de enkelte projekter handler om, og stil spørgsmål. Måske du får inspiration med hjem til nye projekter hos jer?!

Moderator: Lone Knakkergaard
 
12:00 Frokostbuffet og udstillingsbesigtigelse
13.00 Kulturminister Marianne Jelved
Besøger stand 14 "Danmark Læser"
13:15 Kulturminister Marianne Jelved taler
Efterfulgt af spørgsmål og debat med ministeren
13:45 Farvel og på gensyn i Aarhus i 2015
v/ Kulturudvalgsformand Steen B. Andersen (A), Aarhus

» Hent programmet som pdf

 

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...