DB – i netværk og på platforme

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

24 marts, 2017
En centralt led i Danmarks Biblioteksforenings virksomhed er deltagelse og relationerne til andre. Gennem formelle som uformelle møder og kommunikationskanaler formidler DB sine egne holdninger til aktuelle biblioteks- og kulturtendenser
herunder til nødvendig udvikling og f.eks. lovning på området. DB deltager desuden i mange forskellige typer af samarbejder og netværk.

Bibliotekets aktuelle udfordringer arbejder DB med på flere måder og på flere platforme. Når det gælder mødevirksomhed og direkte kontakt, er DB løbende i dialog med kulturministeren, Folketingets kulturordførere, Slotsog Kulturstyrelsen, KL og andre centrale aktører som bl.a.
DBC. Endvidere naturligvis de øvrige danske biblioteksorganisationer i Biblioteksparaplyen, hvor formandskabet går på skift, mens DB fungerer som sekretariat og bl.a. står for udarbejdelse af fælles høringssvar og indkaldelse til møder.

DB er desuden repræsenteret i en lang række råd og udvalg ved medlemmer af DB-Repræsentantskabet bl.a. i Biblioteksrådet og i Udvalget vedr. Udviklingspuljen. DB har desuden initieret Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der siden 2013 fungerer som en selvstændig organisation, men deler adresse med DB. Se Tænketankens beretning.

Formanden har ordet
1
BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fortællingen om det moderne bibliotek
» National kampagne – en genvej til ny lov og strategi
» Digitalisering for alle er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Biblioteket er svaret!
» DB OPFORDRING
2
BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og bosætningen
» Biblioteket og integrationen
» Biblioteket og mønsterbryderne
3
E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» Adgang handler også om Copyright
» Skønlitteratur på fremmarch
» Musikkens formidlingsudfordringer
» DB OPFORDRING
4
INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2016 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2016 og udmøntning af FN 2030-agendaen
» Øvrigt internationalt
5
KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
  DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6
FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2016
7
DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2016
TÆNKETANKEN
» Fokus på det digitale bibliotek, læselyst/præferencer og indsats overfor ældre

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Verdensmål & biblioteker

Kom til temadag om bibliotekernes bæredygtighedsarbejde og få inspiration til nye aktiviteter og samarbejder. På temadagen formidler vi erfaringer og deler gode eksempler på ...