DB møder kulturministeren

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

5 november, 2013

DBs formand og direktør er tirsdag formiddag den 5. november til møde hos kulturminister Marianne Jelved. Vagn Ytte Larsen og Michel Steen-Hansen spørger hende bl.a. om hvad de senere års besparelser på biblioteksområdet giver anledning til af strategiske overvejelser for hende fremadrettet.

De vil også snakke med ministeren om, hvordan hendes kampagne "Danmark Læser" kan blive forankret bedst muligt i kommunerne og på bibliotekerne, blandt andet med hjælp fra Danmarks Biblioteksforening.

Og endelig vil vi fra DB sammen med kulturministeren diskutere hvordan der bedst muligt kan etableres ejerskab hos bibliotekerne til DDB – om det så skal hedde Danskernes eller Danmarks Digitale Bibliotek.

Foreningen ’Det Digitale Folkebibliotek’ er stiftet

KL og Kulturministeriet er blevet enige om at nedlægge Danskernes Digitale Bibliotek – også kaldet DDB. I stedet skal DDBs opgaver varetages af en ny forening.Den nye ...

Ny organisering af Danskernes Digitale Bibibliotek (DDB)

KL og Kulturministeriet er blevet enige om at nedlægge Danskernes Digitale Bibliotek – også kaldet DDB. I stedet skal opgaverne varetages af en ny forening, der etableres ...