Frugtbar dialog om digitale løsninger

Skrevet af

25. september, 2012

Danmarks Biblioteksforening afholdt mandag den 24. september dialogmøde om de digitale bibliotekstjenesters fremtid. Hør kulturminister Uffe Elbæks indledende tale til dialogmødet her.

Interessen for mødet var på forhånd overvældende, både fra de involverede brancher og fra udbyderne af de digitale bibliotekstjenester. Kulturminister Uffe Elbæks tale på mødet og engagement i emnet viste desuden, at der også fra statslig side er stor opmærksomhed på nødvendigheden af dialog, og på at finde løsninger, som alle kan leve med.

”Danmarks Biblioteksforening er ikke en direkte forhandlingspart i forhold til at købe eller sælge digitale materialer til bibliotekerne, men vi arbejder hele tiden på at sikre borgerne adgang til information og til en fortsat udvikling af videnssamfundet. Derfor vil vi i Danmarks Biblioteksforening også fortsætte med at spille en aktiv rolle i forhold til den konstruktive dialog mellem producenter, forlag, kunstnere, biblioteker, politikere og alle dem der har interesser i området” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Mandagens dialogmøde var det første skridt i den retning. Mødet blev afholdt med baggrund i de seneste måneders ivrige debat i medierne om nogle af folkebibliotekernes digitale tjenester, og det viste, at der er stort fokus på udfordringerne fra alle parter, og ikke mindst, at der også synes at være en stor lydhørhed fra alle for at få fornuftige aftaler på plads, til gavn for alle.

Mødet var med til at nuancere de udfordringer, der ligger i at kunne tilgængeliggøre gode digitale musik-, film- og e-bogs løsninger, dels så bibliotekerne fremover kan leve op til forpligtelsen om at stille materialer til rådighed for borgerne, dels så de kommercielle aktører sikres en rimelig indtjening i markedet.

Danmarks Biblioteksforening vil fortsat have stort fokus på emnet og arbejde på at udvikle dialogen mellem parterne, bl.a. ved at intensivere den allerede gode dialog, foreningen har med f.eks. bogbranchen. Mandagens møde viste stor villighed fra alle sider til en fortsat god og nødvendig dialog, som i sidste ende skal føre til gode løsninger for borgerne,

”I Danmarks Biblioteksforening har vi stor tiltro til at vi kan finde fælles løsninger, så bibliotekerne fortsat er en vigtig faktor i videreudviklingen af det demokratiske videnssamfund” slutter formand Vagn Ytte Larsen.

Regeringen går i kamp mod tech-giganterne

Regeringen vil sammen med en række børneorganisationer arbejde for at skabe en tryg hverdag for børn og unge i en god balance mellem det fysiske og digitale liv.

Søg puljemidler til samarbejder om børns læseglæde samt digital biblioteksudvikling

21 mio. kr. fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' er i 2024 øremærket til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv computere og sikkerheden endnu et eftersyn

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller ...

Foreningen ’Det Digitale Folkebibliotek’ er stiftet

KL og Kulturministeriet er blevet enige om at nedlægge Danskernes Digitale Bibliotek – også kaldet DDB. I stedet skal DDBs opgaver varetages af en ny forening.Den nye ...

Ny organisering af Danskernes Digitale Bibibliotek (DDB)

KL og Kulturministeriet er blevet enige om at nedlægge Danskernes Digitale Bibliotek – også kaldet DDB. I stedet skal opgaverne varetages af en ny forening, der etableres ...