Foreningen ’Det Digitale Folkebibliotek’ er stiftet

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

4 maj, 2020

KL og Kulturministeriet er blevet enige om at nedlægge Danskernes Digitale Bibliotek – også kaldet DDB. I stedet skal DDBs opgaver varetages af en ny forening.
Den nye forening er blevet etableret af folkebibliotekerne på en stiftende generalforsamling i dag den 4. maj 2020:

Se mere om Det Digitale Folkebibliotek

Foreningen for de digitale bibliotekstjenester har fået navnet ’Det Digitale Folkebibliotek’, og til bestyrelsen er blevet valgt følgende:

  • Søren Mørk Petersen, Formand, Helsingør Kommune
  • Marie Østergaard, Aarhus Kommune
  • Kirsten Boelt, Aalborg Kommune
  • Lars Bornæs, Silkeborg Kommune
  • Jakob Heide Petersen, Københavns Kommune
  • May-Britt Diechmann, Stevns Kommune
  • Jakob Lærkes, Gladsaxe Kommune

Danmarks Biblioteksforening siger tillykke til den nyvalgte bestyrelse.

Ny organisering af Danskernes Digitale Bibibliotek (DDB)

KL og Kulturministeriet er blevet enige om at nedlægge Danskernes Digitale Bibliotek – også kaldet DDB. I stedet skal opgaverne varetages af en ny forening, der etableres ...

DB møder kulturministeren

DBs formand og direktør er tirsdag formiddag den 5. november til møde hos kulturminister Marianne Jelved. Vagn Ytte Larsen og Michel Steen-Hansen spørger hende bl.a. om hvad de ...