DB vælger ny formand

Skrevet af

24. marts, 2014

Torsdag den 27. marts og fredag den 28. marts afholder Danmarks Biblioteksforening årsmøde i Vejle. Her vil kulturminister Marianne Jelved fortælle årsmødets op imod 500 deltagere hvilken retning hun mener fremtidens biblioteker kunne bevæge sig i.

Danmarks Biblioteksforenings formand gennem de sidste otte år Vagn Ytte Larsen vil i sin sidste årsberetning på torsdag den 27. marts understrege, at det er på tide at styrke folkebibliotekerne.

”Folkebiblioteket er rammen om den demokratiske samtale, det er muligheden for at nå længere end til første side på Google og for at nå længere end til hurtige replikskifter på sociale medier. Folkebiblioteket er stedet til fordybelse, viden og læsning, og det er vores fælles mødested. Derfor fortjener demokratiet at folkebiblioteket bliver styrket.” siger Vagn Ytte Larsen.

Folkebibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution i Danmark, men de er også under pres som følge af den øgede digitalisering, for bibliotekerne er nemlig det sidste ikke-kommercielle mødested, borgerne kan komme og få hjælp.

Årsmødet diskuterer i øvrigt hvordan vi alle kan være med til at styrke bibliotekerne og kulturens betydning for udviklingen af velfærdssamfundet, bl.a. med afsæt i oplæg og indspark fra en række oplægsholdere, herunder professor Anker Brink Lund, chefredaktør Troels Mylenberg, debattør Rune Engelbreth, chefjurist Jacob Mchangama og 1. næstformand i Folketingets præsidium Bertel Haarder. Årsmødet indledes af værtsbyen Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard.

Ny formand for Danmarks Biblioteksforening
På årsmødet skal Danmarks Biblioteksforening desuden vælge nyt formandskab. Foreningens formand gennem de seneste otte år, socialdemokraten Vagn Ytte Larsen, takker af efter blandt andet at have gået forrest i en tid med store økonomiske udfordringer for bibliotekerne landet over.

”Jeg er stolt over de mange synlige aftryk jeg som formand og vi som forening har været med til at sætte på den biblioteks- og kulturpolitiske dagsorden igennem de sidste mange år, og jeg er sikker på, at det kommende formandskab også fremover vil kunne markere foreningen som en af de mest centrale i biblioteks- og kulturdebatten fremover” udtaler DBs formand Vagn Ytte Larsen.

Pressen er inviteret
Pressen er velkommen til at overvære hele eller dele af årsmødet i DGI Huset den 27. og 28. marts.
Alt om årsmødet kan ses på https://www.db.dk/2014

For yderligere oplysninger kontakt venligst Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383, vagn@ytte.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Ønsker I som presse at deltage på årsmødet, kontakt da venligst
Informationskonsulent Michael Hartz Larsen, tlf. 2284 0865, mhl@db.dk

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...