DBs 2. næstformand udnævnt til ny bibliotekschef for Aalborg Bibliotekerne

Skrevet af

24. juni, 2016

Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg kommune har udnævnt Kirsten Boelt som ny bibliotekschef for Aalborg Bibliotekerne
Kirsten Boelt har mange års erfaring med sig i baggagen og stiller sig nu i spidsen for Aalborg Bibliotekernes fortsatte udvikling og med en ambition også at sætte sit præg på fremtidens bibliotekstilbud.

Kirsten Boelt har været ansat hos Aalborg Bibliotekerne siden 1986, hvor hun startede som leder af børnebiblioteket på hovedbiblioteket. Siden har hun haft en lang række funktioner som blandt andet leder af lokalbibliotekerne, udviklingschef, publikumschef og stedfortræder for bibliotekschefen de sidste 10 år.

I sit virke markerer Kirsten også Aalborg Bibliotekerne på internationalt og nationalt plan. Blandt andet som faglig formand i Danmarks Biblioteksforening og som medlem af Governing Board i den internationale biblioteksorganisation, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Hun er desuden velbevandret ud i samarbejder på tværs i kommunen og sidder også som bestyrelsesmedlem i foreningen Ordkraft.

Kulturchef i Aalborg Kommune, Lis Rom Andersen udtaler om udpegelsen: ”Kirsten og jeg har allerede et rigtigt godt samarbejde og er meget enige om, hvilken retning Aalborg Bibliotekerne skal bevæge sig i. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og glæder mig til at være med til at fortsætte og udbygge den udvikling, som bibliotekerne er i”.

Udviklingen af Aalborg Bibliotekerne som institution og bibliotekstilbuddet i det hele taget ligger den nyudnævnte bibliotekschef meget på sinde. Aalborg Bibliotekerne skal i endnu højere grad end hidtil være et sted, hvor alle borgere fra alle samfundslag mødes og samles og en institution, hvor man sætter fokus på og debatterer aktuelle emner – som det skete for nylig til debatarrangementet ”Den syge forskel” om den store forskel i levealder og sundhed på borgere i forskellige dele af Aalborg. Samtidig skal Aalborg Bibliotekerne fortsat have førertrøjen på, når det kommer til udviklingen af bibliotekstilbuddet. Man er allerede spydspidser på en række projekter med nationalt fokus – blandt andet et projekt, der fokuserer på at forbedre børns sprogudvikling og et, der skal bringe bibliotekernes musiktilbud ind i en digital verden, hvor de fysiske medier er på vej ud.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...