DBs kulturkonference: Kulturen som udviklingsdynamo – muligheder og grænser

Skrevet af

25. februar, 2016

Bliver kulturen i medie- og barristasamfundet mere overflade og mindre kultur?
Byudvikling, kunst, kultur og borgerinddragelse tænkes stadig oftere sammen, når kommunerne tager fat på de store byfornyelser og gentænkning af byrummet – og de tendenser blev ivrigt diskuteret torsdag den 25. februar 2016 på Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Danmarks Biblioteksforenings store kulturkonference 2016, med 140 deltagere, drøftede nogle af teorierne bag, den reelle effekt, og hvad biblioteket og litteraturen kan bidrage med. Et bibliotek som for tiden udfordres af nye formater, borgernes ændrede medievaner, nye samfundsopgaver som f.eks. integration og et markant nyskred i servicen. Konferencen samlede politikere, biblioteks- og kulturfolk af alle slags, byplanlæggere m.fl.
Læs artikler fra konferencen og mere om debatten i 'Danmarks Biblioteker' nr. 2, 2016 – udkommer 15. april.

Hent oplæg, se fotos og videoindslag nedenfor i programoversigten.

Flensborg fotos: Tim Riediger.

Program torsdag den 25. februar 2016

10:15
Velkomst

Nadja Hageskov (C), fmd. for DB Kulturudvalg – se video
Repræsentanter for Flensborg Centralbibliotek:
Kim Andersen (V), fmd. for Folketingets Sydslesvigudvalg – se video
Christian Jürgensen, fmd. for Dansk Centralbibliotek bestyrelse – se video

10:30
Keynote: Placemaking

Hvad går det ud på, hvad er effekten og hvad sker der, når kulturaktører og biblioteker rykker ud i byrummet?
Hjørdis Brandrup Kortbek. Kulturforsker/Post-doc, Kulturstudier, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Download oplæg (pdf)
Se video

11:00
Session 1: Forventninger, muligheder og grænser


 

 • Kulturens betydning i grænselandet
  Anke Spoorendonk (SSW), justits-, kultur- og europaminister for Slesvig-Holsten – se video
 • Kulturen og bosætningsstrategien
  Michael Moos-Bjerre, dir. Moos-Bjerre & Lange
  Download oplæg (pdf)
  Se video
 • Kulturen og integrationen i Vejle Kommune
  Dan Skjerning (A), fmd. for Børne- og familieudvalget
  Download oplæg (pdf)
  Se video

11:30
Spørgsmål til morgenens indlæg og debat

Moderator: Michel Steen-Hansen, direktør DB

12:15
Frokost

 

13:00
Mulighed for kort guidet rundvisning i DCB

13:15
Session 2: Lærings lab, Community center og maker spaces – hvor går grænsen?

 

 • Er bibliotekets egenværdi truet?
  Nanna Kann-Ramussen, forsker IVA
  Download oplæg (pdf)
  Se video
 • Biblioteket i andre rum?
  Lena Bruun, vicedir. Danmarks Rockmuseum
  Download oplæg (pdf)
  Se video
 • Putter vi som politikere flere ting ind i biblioteket på bekostning af kulturoplevelser og folkeoplysning?
  Johs Poulsen (B), fmd. Kultur- og fritidsudvalget Herning
  Se video

14:00
Debat med og spørgsmål til panelet

Moderator: Hellen Niegaard, chefkonsulent Danmarks Biblioteksforening

14:30
Prisuddeling: Edv. Pedersens Forfatterpris på 50.000 kr

Fondens fmd. Annette Brøchner Lindgaard, bibliotekschef i Esbjerg Kommune
Prisvinder Stine Pilgaaard
Nomineringstale Lise Vandborg, redaktør Litteratursiden.dk

14:50
Pause

15:00
Dannelse på grænsen

Anne-Cathrine Riebnitzsky
Se video

15:20
Inspirationsindlæg: Hvordan bruges litteraturen til at bryde grænser?

Søren Fanø, lektor, VIA University College Aarhus
Download oplæg (pdf)
Se video

15:55
Tak for i dag

Steen B. Andersen, formand for DB
Se video

 

16.00
Guidet bytur

 

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...