De fleste danskere gider godt biblioteket

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

18 juni, 2014

En artikel i Kristeligt Dagblad i dag konkluderer at ”De fleste gider ikke kultur” og får det til at se ud som om, der er lavet en ny undersøgelse på området. Udsagnet bygger dog på en kulturvaneundersøgelse fra 2012. Artiklen tolker bl.a. at 3 ud af 4 aldrig eller kun sjældent kommer på biblioteket.

Det mener Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen er en mistolkning af den store undersøgelse og siger ”vi er naturligvis bekendt med tallene i kulturvaneundersøgelsen tilbage fra 2012. Vi hæfter os dog ved, at der i undersøgelsen kun er 22 % som siger, at de aldrig bruger biblioteket. Undersøgelsen definerer ’besøg på biblioteket mindre end en gang om måneden’ som sjældne, så den korrekte udlægning af undersøgelsens tal er, at 3 ud af 4 ikke har været på biblioteket indenfor den seneste måned. Set over et år viser undersøgelsen dog også, at 78 % af borgerne er biblioteksbrugere, så danskerne gider altså godt biblioteket ” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

For ikke at lade en i øvrigt vigtig debat om borgernes brug af biblioteket fortabe sig i et definitionsspørgsmål af hvornår besøg er sjældne, vil vi fremhæve nogle mere aktuelle tal.
Hele to undersøgelser leverer nemlig et både nyere og mere nuanceret billede af borgernes biblioteksbrug.

Undersøgelsen ”Danskernes holdning til biblioteker” lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening i sommeren 2013 viser, at kun 5 % aldrig bruger biblioteket.


 
Helt nye tal fra ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker”, offentliggjort i foråret 2014 i forbindelse med en stor segmenteringsanalyse af fremtidens biblioteker, viser at der er stor forskel på borgernes brug af biblioteket, afhængig af hvor i livet folk befinder sig.

”Billedet af dagens biblioteksbrugere er således ganske nuanceret, og temmelig langt fra dagens fejlagtige overskrift i Kristeligt Dagblad. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi på bibliotekerne fortsat skal have et klart fokus på hvordan vi skal udvikle os, så vi også fremover er et naturligt sted at bruge i forbindelse med uddannelse, indhentning af oplysning og information og som et levende kulturelt sted for både børn, unge og voksne. Præcis sådan som bibliotekerne allerede i dag er det på forskellige områder for størstedelen af befolkningen” slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...