De fleste danskere gider godt biblioteket

Skrevet af

18. juni, 2014

En artikel i Kristeligt Dagblad i dag konkluderer at ”De fleste gider ikke kultur” og får det til at se ud som om, der er lavet en ny undersøgelse på området. Udsagnet bygger dog på en kulturvaneundersøgelse fra 2012. Artiklen tolker bl.a. at 3 ud af 4 aldrig eller kun sjældent kommer på biblioteket.

Det mener Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen er en mistolkning af den store undersøgelse og siger ”vi er naturligvis bekendt med tallene i kulturvaneundersøgelsen tilbage fra 2012. Vi hæfter os dog ved, at der i undersøgelsen kun er 22 % som siger, at de aldrig bruger biblioteket. Undersøgelsen definerer ’besøg på biblioteket mindre end en gang om måneden’ som sjældne, så den korrekte udlægning af undersøgelsens tal er, at 3 ud af 4 ikke har været på biblioteket indenfor den seneste måned. Set over et år viser undersøgelsen dog også, at 78 % af borgerne er biblioteksbrugere, så danskerne gider altså godt biblioteket ” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

For ikke at lade en i øvrigt vigtig debat om borgernes brug af biblioteket fortabe sig i et definitionsspørgsmål af hvornår besøg er sjældne, vil vi fremhæve nogle mere aktuelle tal.
Hele to undersøgelser leverer nemlig et både nyere og mere nuanceret billede af borgernes biblioteksbrug.

Undersøgelsen ”Danskernes holdning til biblioteker” lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening i sommeren 2013 viser, at kun 5 % aldrig bruger biblioteket.


 
Helt nye tal fra ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker”, offentliggjort i foråret 2014 i forbindelse med en stor segmenteringsanalyse af fremtidens biblioteker, viser at der er stor forskel på borgernes brug af biblioteket, afhængig af hvor i livet folk befinder sig.

”Billedet af dagens biblioteksbrugere er således ganske nuanceret, og temmelig langt fra dagens fejlagtige overskrift i Kristeligt Dagblad. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi på bibliotekerne fortsat skal have et klart fokus på hvordan vi skal udvikle os, så vi også fremover er et naturligt sted at bruge i forbindelse med uddannelse, indhentning af oplysning og information og som et levende kulturelt sted for både børn, unge og voksne. Præcis sådan som bibliotekerne allerede i dag er det på forskellige områder for størstedelen af befolkningen” slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...