De fleste danskere gider godt biblioteket

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

18. juni, 2014

Kristeligt Dagblad skriver i dag, at ”De fleste gider ikke kultur” og får det til at se ud som, der er lavet en ny undersøgelse. Udsagnet bygger dog på en kulturvaneundersøgelse fra 2012. Artiklen tolker bl.a. at 3 ud af 4 aldrig eller kun sjældent kommer på biblioteket.

Det mener Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen er en mistolkning af den store undersøgelse og siger ”vi er naturligvis bekendt med tallene i kulturvaneundersøgelsen tilbage fra 2012. Vi hæfter os dog ved, at der i undersøgelsen kun er 22 % som siger, at de aldrig bruger biblioteket. Undersøgelsen definerer ’besøg på biblioteket mindre end en gang om måneden’ som sjældne, så den korrekte udlægning af undersøgelsens tal er, at 3 ud af 4 ikke har været på biblioteket indenfor den seneste måned. Set over et år viser undersøgelsen dog også, at 78 % af borgerne er biblioteksbrugere, så danskerne gider altså godt biblioteket ” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

For ikke at lade en i øvrigt vigtig debat om borgernes brug af biblioteket fortabe sig i et definitionsspørgsmål af hvornår besøg er sjældne, vil vi fremhæve nogle mere aktuelle tal.
Hele to undersøgelser leverer nemlig et både nyere og mere nuanceret billede af borgernes biblioteksbrug, end det Kristeligt Dagblad bringer som dagens forsidehistorie.

Undersøgelsen ”Danskernes holdning til biblioteker” lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening i sommeren 2013 viser, at kun 5 % aldrig bruger biblioteket.

Helt nye tal fra ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker”, offentliggjort i foråret 2014 i forbindelse med en stor segmenteringsanalyse af fremtidens biblioteker, viser at der er stor forskel på borgernes brug af biblioteket, afhængig af hvor i livet folk befinder sig.

”Billedet af dagens biblioteksbrugere er således ganske nuanceret, og temmelig langt fra dagens overskrift i Kristeligt Dagblad. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi på bibliotekerne fortsat skal have et klart fokus på hvordan vi skal udvikle os, så vi også fremover er et naturligt sted at bruge i forbindelse med uddannelse, indhentning af oplysning og information og som et levende kulturelt sted for både børn, unge og voksne. Præcis sådan som bibliotekerne allerede i dag er det på forskellige områder for størstedelen af befolkningen” slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen.

/Indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad den 19. juni 2014

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...