Det Bibliotekspolitiske topmøde 2017 – nu med Fake News

Skrevet af

Marianne Ulletved

18 april, 2017

At blive inviteret, som studerende, til Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde 2017, er en fantastisk mulighed. En mulighed for at skabe netværk, få et bredere kendskab til biblioteksverden og hvad denne rummer af muligheder og udfordringer. Jeg er, efter to indholdsrige og inspirerende dage; glad, inspireret, fuld af meningsfulde oplevelser og nysgering efter mere. Jeg, som studerende på bacheloruddannelsen ”Bibliotekskundskab og videnskommunikation” på SDU i Kolding, blev mødt med interesse og åbenhed af alle, jeg mødte på topmødet, samt en enorm vilje til at vidensdele.

Dannelse, deltagelse og demokrati
Dannelse, deltagelse og demokrati er der, hvor bibliotekerne har sin største styrke og giver et rum og en stemme til alle borgere i samfundet.  Bibliotekerne er nødvendige i det danske samfund, for at bibeholde alles ret til viden, debat og sublime kulturelle oplevelser. Vi må, som biblioteker være skarpe på, at få formuleret og formidlet ud i verden, hvad det er vi kan og gør. 

Som DB’s formand Steen B. Andersen markerede i sit oplæg, ”skal vi skal være der, hvor der debatteres litteratur, kultur og viden!”.  Vi skal være tilstede, skabe debatter og være synlige. Både på bibliotekerne og udenfor bibliotekernes mure.

Vi har et ansvar, og er en vigtig dannelsesinstitution i samfundet. Kirsten Drotner, professor dr. phil., spurgte på Topmødet, om ”fremtidens genrationer skal udstyres med en digital blyant?” Nej, det skal de ikke. De skal dannes, der er ikke nogen særlig dannelse der er digital. Med Kierkegaard ord, er dannelse, ” at forstå sig selv gennem verden og tilbage til sig selv”. Børn bliver ikke digitalt kompetente eller dannede af, at have digitale ressourcer til rådighed. Det er didaktik, der skaber læring, ikke digitale ressourcer. Digital dannelse er iflg. Drotner, et spørgsmål om, at kunne interagere med omverden. Derfor må børn og unge have ytringsmuligheder og evne til demokratisk deltagelse. I flg. FN’s Børnekonvention, skal man sikre børns ytringsfrihed. Bibliotekerne er et af de steder, hvor man kommer frivilligt og kan ytre sig, uden at det måles og vejes, derfor er bibliotekerne en afgørende katalysator for ytringsmuligheder. Ytringsmuligheder giver demokratiske borgere, netop derfor må bibliotekerne rykke fokusset hen imod rammerne for ytring. Denne ytring skærper opmærksomheden på, hvad der ellers sker i verdenen. Netop denne opmærksomhed er afgørende, i den jungle af information, man bliver bombarderet med på diverse platforme.

Fake News 
På Topmødet blev der også zoomet ind på, den netop igangsatte, Fake News kampagne. Overalt blev vi mødt med falske avisforsider og plakater med guiden til at spotte falske nyheder, der satte spot på emnet. Endnu et eksempel på nødvendigheden af bibliotekerne. Kildekritik og fakta tjek er ikke altid i fokus hos borgeren. Bibliotekerne har redskaberne til at udføre kildekritik og frasortere Fake News, samt at klæde borgeren på til, at gøre det samme. 

Temaet, Dannelse, deltagelse og demokrati, gav mig som studerende, indsigt i bibliotekernes styrker og udviklingspotentiale. Som direktør Michel Steen-Hansen udtalte: ”Demokrati handler om at udvikle i fællesskab”. Jeg kan ikke vente med at komme ud, efter endt uddannelse, og deltage og udvikle sammen med jer.

/Marianne Ulletved, SDU Kolding

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...