Det Digitale Danmark skaber nyt B-hold

Skrevet af

1. januar, 1970
Der kan spares milliarder når man digitaliserer den offentlige service, men hvis der ikke samtidig investeres massivt i læring for dem der ikke kan bruge de nye tilbud, skabes et digitalt b-hold.
 
Danmarks Biblioteksforening er enig i, at det næsten 100 % digitale samfund ligger lige om hjørnet. En meget stor del af befolkningen er allerede med på vognen, og benytter sig af den stadigt stigende mængde af digitale tilbud og løsninger, som både det offentlige og private stiller til rådighed.
 
Ifølge en frisk meningsmåling foretaget af ÆldreSagen mener op imod 70 % af de adspurgte dog, at der også i fremtiden bør være frit valg mellem digitale og traditionelle løsninger. En løsning der ikke lægges op til fra politikerne, fordi det er alt for dyrt.

Derfor er det vigtigt, at alle får de bedste forudsætninger for at lære at bruge de digitale løsninger. I dag har folkebibliotekerne mange tusinde kurser i IT. Danmarks Biblioteksforening arbejder målrettet for at få endnu flere, da folk strømmer til og det tilsyneladende er et umætteligt marked. Derfor skal der også lyde en klar opfordring til politikerne om ikke blot at digitalisere for at spare penge, men samtidig huske at investere nogle af pengene i læring.
En stor del af læringsinvesteringen kan med fordel lægges i flere kurser på bibliotekerne, da 70 % af befolkningen alligevel kommer der, og er trygge ved at få introduktionskurser der.

Kun ved en målrettet investering i læring kan der sikres et optimalt udbytte af en digitaliseringsstrategi, som for alvor vil kunne bringe Danmark frem i allerførste række blandt digitale samfund.
 
 
For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...