Det er udannet og udansk at omdanne biblioteket til et online-abonnement

Skrevet af

Jane Jegind, Steen Bording Andersen (A)

19 november, 2018

Nedenstående kommentar er ogås bragt i Berlingske den 19. november 2018.

Forleden kunne man i Berlingske læse, at borgerne ifølge kulturministeren har klare ønsker til fremtidens biblioteker. Det kommer i kølvandet på den debat, som Mette Bock har iværksat sammen med Kommunernes Landsforening.

1) Man ønsker adgang til litteratur – både trykte bøger, e-bøger og lydbøger.

2) Der er et stort behov for fysisk at samles om litteratur i læsekredse, ved forfattermøder etc.

3) Man vil have adgang til vejledning fra bibliotekarer.

Det stemmer i hovedtræk ret godt overens med de mange undersøgelser, der er foretaget blandt både de 60 pct., som jævnligt bruger bibliotekerne, og de som sjældent eller aldrig gør. Undersøgelser viser også, at meget få kun bruger digitale tilbud, men næsten altid bruger det lokale bibliotek som indgang til at ville vide, opleve eller læse mere. I kommunerne arbejder vi målrettet på hele tiden at indrette bibliotekstilbuddet efter borgernes og samfundets behov, og ikke ud fra partipolitiske hensyn eller ideologiske dogmer.

Bibliotekerne skaber mulighed for brugerne til at læse mere, deltage i fællesskabet og for at få hjælp, når man har behov for det. Det man kan kalde dannelse.

En af de største udfordringer for det moderne samfund er, hvordan vi skaber lyst for flere til at tage del i det demokratiske fællesskab. Det gør man ikke ved at indføre direkte brugerbetaling på at skulle låne bøger, sådan som Cepos foreslår i Berlingske 15. november.

Selv en ganske beskeden brugerbetaling får væsentligt færre borgere til at bruge bibliotekerne viser f. eks. erfaringerne fra Holland. Konkret siger Henrik Christoffersen til avisen, »at når først en e-platform som Mofibo er produceret, koster det ikke mere at tilslutte hele befolkningen, og det vil være enormt besparende uden at forringe kvaliteten.«

Hvis man regner lidt på den model, og forholder sig til markedet, vil det så være en udgift på godt seks mia. kr. om året, hvis samfundet skulle købe abonnement til de kendte kommercielle e-bogstjenester for alle danskere. Altså en væsentligt større udgift end det samlede bibliotekstilbud koster i dag, hvor vi også har 400 biblioteker, hvor mennesker kan mødes, låne bøger, deltage i kulturaktiviteter og få vejledning.

I Danmark har vi indrettet vores folkebiblioteker sådan, at alle har en mulighed for at bruge dem, og der er en væsentlig årsag til, at de er landets langt mest besøgte kulturinstitutioner. Hvis bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, som kulturministeren i artiklen slår fast, at hun fortsat synes, at det skal være, skal man nok forsøge at lukke endnu mere op og være opsøgende i stedet for at sætte betalingsmur omkring bibliotekernes tilbud. Danmark har nemlig brug for, at flere både læser og deltager i fællesskabet.

Det er en væsentlig del af det, vi i Danmark betegner som dannelse, og det synes vi fortsat skal være et fælles mål uanset partipolitiske og ideologiske skel.

Danmarks Biblioteksforening
Steen Bording Andersen, formand
Jane Jegind, politisk næstformand

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...