Det gør bibliotekerne – KV13

Skrevet af

9. oktober, 2013

Danmarks Biblioteksforening forsøger at skabe et overblik over hvilke KV13-aktiviteter der finder sted på bibliotekerne frem til valgdagen den 19. november.
Send derfor en kort beskrivelse af jeres aktiviteter til webmaster@db.dk. Fortæl også hvor I formidler jeres arrangementer online (hjemmeside, sociale medier og lignende) så vi kan inddrage jeres aktiviteter i vores Storify feed herunder.

DET GØR BIBLIOTEKERNE

Halsnæs
I Halsnæs kan borgerne brevstemme både på biblioteket i Frederiksværk og Hundested. Vi indbyder desuden borgere og byrådskandidater til politiske café-arrangementer på begge biblioteker. Café-møderne afholdes 4 gange i alt, og lægger op til det uformelle og personlige møde mellem borger og politiker. Se mere om arrangementerne.

Herlev
Er kultur livsnødvendig? Er kultur det kit, der binder samfundet sammen og sikrer os en fælles fremtid? Flere virksomheder har i dag større kulturbudgetter end for eksempel biblioteker. Hvad sker der, når store kommercielle virksomheder bliver bannerførere for kultur? Hvad er meningerne?
Kulturens rolle i fremtidens samfund er på dagsordenen, når vi overlader ordet til forfatter Knud Romer, filosof og forfatter Vincent Hendricks m.fl. Deltag i et underholdende battle på ord og meninger styret kompetent, humoristisk og lidt anderledes af beatpoeten Claus Høxbro og rapperen Stik Op Jakob.

Herlev Bibliotek den 30. oktober

Odder
Afholder OnsdagsUniversitet som er en foredragsrække, der består af 4 gå-hjem-møder med lokale ”kloge hoveder”. De formidler deres vidt forskellige viden. Et af oplæggene lyder: Kommunalvalg i Odder – og i landets 97 andre kommuner, Onsdag den 6. november kl. 17-18. "Om mindre end to uger er der kommunalvalg. Vælgerne afgør naturligvis, hvem der skal sidde i borgmesterstolen efter 1. januar 2014, men hvad er egentlig de nærmere regler for afvikling af et kommunalvalg? Kan man på forhånd sige noget om, hvordan det kommer til at gå?
Jørgen Elklit – professor, dr.scient.pol., Aarhus Universitet – som har beskæftiget sig med valg i mange lande, vil tale om valg i Danmark … og i Odder."

Roskilde
Roskilde Bibliotekerne vil i samarbejde med www.youglobe.dk og projekt Ungedemokratiet www.ungiroskilde.dk/ungedemokratiet lave et eller flere unge-valgaften(er) med plads til socialt samvær, folkekøkken, oplæg og debat, dj’s og naturligvis lokalpolitik. Vi vil forsøge at lægge arrangement(erne) så tæt på d. 19. november og give de unge mulighed for enten at brevstemme eller på valgdagen gå i samlet flok til stemmeurnerne på biblioteket. Alle aktiviteter bygges op omkring sloganet ’din stemme bestemmer’ og metoden til at få fat i og nå ud til de unge er via ung-til-ung-metoden og her anvendes i høj grad facebook og lignende sociale platforme.
Vi har med succes fået aktiveret en ungeredaktion, dvs. et netværk bestående af ca. 15 unge i alderen 16-24 år, der via ungiroskilde.dk formidler til andre unge om kultur og politik og hvad de unge i øvrigt måtte have lyst til at formidle. Denne ungeredaktion mødes hver 2. uge og giver både biblioteket og rådhuset mulighed for på flere niveauer at være i dialog med de unge og opbygge relationer og på den måde iværksætte samarbejde på tværs.     

Svendborg
Svendborg Bibliotek arrangerer selvfølgelig også vælgermøde op til kommunalvalget. Alle 10 opstillingsberettigede lister er inviteret og de fleste har på nuværende tidspunkt sagt ja. De får hver to timer i udlånstiden til at mødes med deres vælgere, lægge materiale og fortælle om deres program.

Sønderborg
I samarbejde med frivillige i Nordborg udarbejder Sønderborg Bibliotek hver uge en Lydavis for blinde og svagtseende. I forbindelse med KV, bliver der endvidere produceret en cd med ”Valgekstra” i ugerne 44-46, med de forskellige partiers valgprogrammer, læserbreve, politikerportrætter og væsentlige temaer i valgkampen.

Vesthimmerland
Vesthimmerlands Biblioteker vil i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune gennemføre en række happenings på det lokale gymnasium og erhvervsskole. Udgangspunktet er KL’s landsdækkende valgkampagne ”Tænk dig om før du (ikke) stemmer”.

Konceptet for den lokale kampagne er at give den landsdækkende kampagne et aktiverende og involverende element i form af en række installationer i ugerne op til valget. Kampgane første installation er to transparente stemmeboks, hvor eleverne med forskellige bolde kan tilkendegive, om de har tænkt sig at stemme eller ej. Næste installation vil være en overdimensioneret megafon med opfordringen ”Du har kun lov til at brokke dig, hvis du stemmer”. Vi planlægger også sofa-installationen ”Er du sofavælger”.  Endelig vil vi lave en ”demokrati-staffet”. Stafetten er en scrapbook med opfordringen ”Hvad er demokrati for dig?”. Vi prøver derudover at lave en quiz med en masse spørgsmål om demokrati, kommunen, valg m.m. På Biblioteket skaber vi ”Ønske-installationen”, der er et stort kort over kommunen. Her  er meningen, at de unge skal sætte en knappenål et sted i kommunen, hvor de fx gerne vil have bygget en skateboardbane eller noget helt andet.  

Ideen er, at de mange happenings skal minde de unge om valget – og at de unge i forskellige sociale sammenhænge skal committe sig til at stemme. Samtidig gør de mange små happenings det muligt på lavbudget at synliggøre den landsdækkende kampagne.

Aabenraa
Borgerne kan brevstemme på vores biblioteksfilialer i Bov, Rødekro og Tinglev. Det er et af de initiativer, som vi i Aabenraa Kommune sætter i værk for at øge valgdeltagelsen.
Kommunens valg-general Jens Blohm Poulsen kommer til to fyraftens-caféer og fortæller om hvad der foregår i ”maskinrummet” på rådhuset på selve valgaftenen. Vi har et valgarrangement med forfatteren og debattøren Lene Andersen aka Jesper Knallhatt, der  med brug af humor, skæve og spydige indfald vil sætte demokratiet i fremtiden til debat. Her har vi inviteret studerende fra byens uddannelses-institutioner, samt alle byrådsmedlemmer og kandidater.

Aalborg
Borgerne kan afgive brevstemmer fra den 23. august  på alle biblioteker i kommunen. Det betyder at der på 12 lokal- og bybiblioteker kan afgives brevstemmer i den bemandede åbningstid. På hovedbiblioteker kan der stemmes i alle dage i den betjente åbningstid fra kl. 10-19 og lørdag fra 10-14. I de 3 bogbusser er personalet ligeledes parat til at modtage brevstemmer. Busserne vil desuden dukke op på uventede og meget besøgte  steder (f.eks. indkøbscentre) de sidste to lørdage inden valget for at give så mange som muligt information om valget og mulighed for at afgive brevstemme.

Aalborg Kommune vil gerne have flere unge til at deltage i demokratiet og satser derfor på at nå målgruppen i forbindelse med kommunalvalget. Aalborg Bibliotekernes bogbusser bliver til ”valgbusser” og kører i en periode inden valget ud til uddannelsessteder. Der kan naturligvis afgives brevstemme i bussen, og vi er ved at planlægge forskellige aktiviteter på uddannelsesstederne, det kan være debatter, møde med politikere mm.

I Aarhus
AAKBs arrangementer i forbindelse med KV13 kan ses på http://www.aarhusstemmer.dk/da.aspx og på https://www.facebook.com/aarhusstemmer

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...