Digitale og fysiske biblioteksudlån skal sidestilles

Skrevet af

14. marts, 2013

Biblioteksloven fra 2000 pålægger bibliotekerne at stille alle medier til rådighed, fysiske som digitale.

”Det er borgeren der er vores primære fokus, og det er dem, der skal sikres en fri og lige adgang til materialerne, uanset om de er fysiske eller digitale” udtaler formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Forudsætningen for, at dette skal kunne lade sig gøre er, at de fysiske og digitale materialer bliver behandlet ens, når det handler om bibliotekernes mulighed for at indkøbe og udlåne dem til borgerne.

”Bibliotekernes public service forpligtigelse kan nemlig ikke gradbøjes, og i Danmarks Biblioteksforening stræber vi efter at alle borgere i Danmark stilles lige i forhold til adgang til bibliotekstilbuddet, også når bøgerne og al anden information bliver digital.

I forbindelse med foreningens igangværende årsmøde, har vi derfor udarbejdet nogle Digitale Biblioteksprincipper som beskriver, hvordan man fremover kan sikre borgerne adgang til de digitale materialer” fortsætter Vagn Ytte Larsen.

Forfattere og andre indholdsproducenter skal selvfølgelig sikres en indtjening, når deres værker stilles til rådighed for borgerne, via bibliotekerne. I dag får forfatterene statslig kulturstøtte, og i forlængelse af støtten har bibliotekerne lov at indkøbe og udlåne deres bøger. Men sådan er det ikke med e-bøger.

Biblioteksafgiften for fysiske materialer bør derfor udvides til også at gælde for digitale materialer, men niveauet skal være rimeligt. Det skal sikres, at bibliotekerne – og dermed skatteydernes penge – ikke bruges som økonomisk løftestang for at holde liv i trængte brancher, men udelukkende bruges til at sikre borgerne en rimelig adgang til alle typer materialer.

Skal dette lykkes, er det også vigtigt, at der skal skabes én samlet national løsning for indkøb og udlån under Danskernes Digitale Bibliotek, i forhold til de digitale materialer og e-ressourcer. Derfor bør alle eksisterende udspil også betragtes som forsøg, og de bør senest evalueres med udgangen af 2014.

”Den frie låneret er fundamental for bibliotekerne, og derfor er det helt centralt at få sidestillet materialerne, så bibliotekerne både kan købe fysiske og digitale bøger og på ens vilkår frit udlåne dem til borgerne. I vidensamfundet er det vigtigt at bibliotekerne sikrer alle borgere lige i forhold til at kunne få adgang til viden, kultur og information, uanset hvor i landet de bor og uanset om de læser fysiske bøger eller digitale” slutter Vagn Ytte Larsen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...