Digitale og fysiske biblioteksudlån skal sidestilles

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14. marts, 2013

Biblioteksloven fra 2000 pålægger bibliotekerne at stille alle medier til rådighed, fysiske som digitale.

”Det er borgeren der er vores primære fokus, og det er dem, der skal sikres en fri og lige adgang til materialerne, uanset om de er fysiske eller digitale” udtaler formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Forudsætningen for, at dette skal kunne lade sig gøre er, at de fysiske og digitale materialer bliver behandlet ens, når det handler om bibliotekernes mulighed for at indkøbe og udlåne dem til borgerne.

”Bibliotekernes public service forpligtigelse kan nemlig ikke gradbøjes, og i Danmarks Biblioteksforening stræber vi efter at alle borgere i Danmark stilles lige i forhold til adgang til bibliotekstilbuddet, også når bøgerne og al anden information bliver digital.

I forbindelse med foreningens igangværende årsmøde, har vi derfor udarbejdet nogle Digitale Biblioteksprincipper som beskriver, hvordan man fremover kan sikre borgerne adgang til de digitale materialer” fortsætter Vagn Ytte Larsen.

Forfattere og andre indholdsproducenter skal selvfølgelig sikres en indtjening, når deres værker stilles til rådighed for borgerne, via bibliotekerne. I dag får forfatterene statslig kulturstøtte, og i forlængelse af støtten har bibliotekerne lov at indkøbe og udlåne deres bøger. Men sådan er det ikke med e-bøger.

Biblioteksafgiften for fysiske materialer bør derfor udvides til også at gælde for digitale materialer, men niveauet skal være rimeligt. Det skal sikres, at bibliotekerne – og dermed skatteydernes penge – ikke bruges som økonomisk løftestang for at holde liv i trængte brancher, men udelukkende bruges til at sikre borgerne en rimelig adgang til alle typer materialer.

Skal dette lykkes, er det også vigtigt, at der skal skabes én samlet national løsning for indkøb og udlån under Danskernes Digitale Bibliotek, i forhold til de digitale materialer og e-ressourcer. Derfor bør alle eksisterende udspil også betragtes som forsøg, og de bør senest evalueres med udgangen af 2014.

”Den frie låneret er fundamental for bibliotekerne, og derfor er det helt centralt at få sidestillet materialerne, så bibliotekerne både kan købe fysiske og digitale bøger og på ens vilkår frit udlåne dem til borgerne. I vidensamfundet er det vigtigt at bibliotekerne sikrer alle borgere lige i forhold til at kunne få adgang til viden, kultur og information, uanset hvor i landet de bor og uanset om de læser fysiske bøger eller digitale” slutter Vagn Ytte Larsen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...