Digitalisering for alle

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

23 marts, 2017

I årets løb har Danmarks Biblioteksforening som sådan og både vores lærings- og digitaliseringudvalg haft fokus på Digital Dannelse, og på hvilken betydning digitaliseringen har både for læring og demokratiet. Sammen med Dansk IT har DB deltaget aktivt i at skabe et Folkeråd på Rødding Højskole, som i januar 2017 resulterede i Høring om Digital Dannelse på Christiansborg med fokus bl.a. på, at biblioteker oplever, at digital og fysisk brug understøtter hinanden med baggrund i en større undersøgelse om Digitale Strategier, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker har gennemført, og som offentliggøres i april 2017.

Bibliotekernes kompetenceområder er stærkt efterspurgte og mere nødvendige end før. I et stadigt mere onlinebaseret dansk samfund. Og i en tid, hvor de dominerende, kommercielle søgetjenester og udviklingen i sociale medier forudsætter IT-kompetente borgere til at tackle en helt almindelig hverdag og til at begå sig i det postfaktuelle samfund, hvor FAKE NEWS er dagens kost.

Digitale kompetencer omfatter bl.a. evnen til at kunne bruge digitale løsninger, værktøjer og online platforme til at opsøge, indsamle og analysere information og viden. Det kan fx være at kunne bruge en computer, tablet eller smartphone til at søge informationer på internettet, anvende NemID, læse Digital Post, bruge netbank mv.

Digital dannelse handler om, at vores børn og unge bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt og etisk i den digitale virkelighed. Børn og unge skal blandt andet opnå de nødvendige digitale kompetencer, så de bliver i stand til at bruge it som arbejdsredskab og aktivt kunne bruge it til at kunne tilegne sig viden og løse problemer. Og de skal være bevidste om internettets muligheder og begrænsninger samt kende konsekvenserne af de digitale fodspor, de efterlader på nettet. De skal generelt være i stand til at kunne udvise sikker og ansvarlig digital adfærd.

Digitaliseringsstyrelsen.dk

Formanden har ordet
1
BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fortællingen om det moderne bibliotek
» National kampagne – en genvej til ny lov og strategi
» Digitalisering for alle er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Biblioteket er svaret!
» DB OPFORDRING
2
BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og bosætningen
» Biblioteket og integrationen
» Biblioteket og mønsterbryderne
3
E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» Adgang handler også om Copyright
» Skønlitteratur på fremmarch
» Musikkens formidlingsudfordringer
» DB OPFORDRING
4
INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2016 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2016 og udmøntning af FN 2030-agendaen
» Øvrigt internationalt
5
KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
  DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6
FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2016
7
DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2016
TÆNKETANKEN
» Fokus på det digitale bibliotek, læselyst/præferencer og indsats overfor ældre

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...