E-bogen – vores nye ven

Skrevet af

15. juli, 2013

Ca. 24 % eller flere end 1 mio. danskere har på nuværende tidspunkt prøvet at læse en e-bog. Det viser en helt ny undersøgelse*, som er lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening.

Hvor e-bogen for blot få år siden var et relativt ukendt fænomen for de fleste i Danmark, er e-bogen nu for alvor blevet en god ven hos rigtig mange. En af årsagerne til dette skyldes bibliotekernes, herunder især eReolens, store indsats for at give befolkningen mulighed for at prøve at låne og læse e-bøger.

”Selv om vi i den senere tid måske mest har hørt om e-bogen pga. debatten om hvordan den skal kunne lånes, så er det et faktum, at borgerne nu for alvor tager den til sig” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Undersøgelsen viser, at det ikke kun er biblioteket som er leverandør af e-bøger til befolkningen. Mere end hver 3. e-bog som læses i dag, er nemlig købt hos en af de efterhånden mange kommercielle udbydere på e-bogs markedet.

Sådan læser danskerne e-bøger

Resultaterne fra undersøgelsen viser desuden, at muligheden for at låne e-bøger via biblioteket samlet set hverken påvirker befolkningens købelyst i positiv eller negativ retning. Omkring 10 % siger at de køber flere e-bøger, mens et tilsvarende antal siger at de køber færre e-bøger, fordi de kan låne dem.

”I Danmarks Biblioteksforening er vi glade for den store udbredelse, som e-bogen har fået på nuværende tidspunkt. E-bogen er kommet for at blive, den er et fint supplement til den fysiske bog, og det må være i alles interesse, at så mange som muligt får lært og udnyttet de muligheder, som følger med e-bogens stadigt voksende popularitet. E-bogen er med til at øge læselysten hos nye brugere og gøre Danmark klogere, så det er dejligt så mange har taget den til sig” slutter formand Vagn Ytte Larsen

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230
 


* Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. juni – 26. juni 2013 ved gennemførelse af i alt 1.030 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover. Ifølge Danmarks Statistik er der 4,63 mio. danskere over 15 år. Undersøgelsen er lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening.

Direktør i JP/Politikens Hus tager fejl

Den seneste uges helt store debat har handlet om eReolen, idet administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, i Politikens eget kulturmedie Kulturmonitor, ...

E-bogen vinder frem, men den fysiske bog er stadig favoritten hos danskerne

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 41% af befolkningen nu har prøvet at læse en e-bog, som enten er lånt fra bibliotekernes nettjeneste eReolen, via ...

Kom og hør om den opsigtsvækkende bog-dom fra EU-domstolen

EU-domstolen i Luxembourg har afgjort, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Som optakt til Bibliotekschefforeningens ...

Bibliotekerne ønsker frit valg af e-bøger

Både danske og udenlandske biblioteksorganisationer ønsker frit at kunne vælge de e-bøger, de kan låne ud. En EU-domstolsafgørelse kan blive et skridt i den retning. ...

E-bogen er mest populær i de større byer

En ny undersøgelse viser, at næsten tre gange så mange har læst en e-bog i København og Århus sammenlignet med landdistrikterne. Undersøgelsen er lavet i juni 2015 af ...

Europæisk E-bogskampagne

Verdens Bogdag onsdag 23. april 2014Den europæiske biblioteksorganisation, EBLIDA, har taget initiativ til en kampagne for e-bøger på Verdens Bogdag. Den tilrettelagte kampagne ...

Bibliotekerne giver de store forlag baghjul

De store danske forlags forsøg på at skabe en alternativ e-bogs-tjeneste med #eBib går foreløbigt overraskende dårligt. Udlånene på eBib ligger kun på omkring 20 pct. af ...

Debat om e-bøgernes fremtid

Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen mødtes den 5. november med Christine Bødcher Hansen, direktør i Forlæggerforeningen i P1 Debat.De snakkede blandt andet ...