EBLIDA 2016 og EU’s Digital-Single-Market proces

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

24 marts, 2017

Danmarks Biblioteksforening er omdrejningspunkt for dansk bibliotekspolitisk indsats i international sammenhæng og deltager aktivt i årskonferencer og i arbejdet i både europæiske EBLIDA og i den internationale biblioteksorganisation IFLA.

Hovedfokus i disse år er at sikre adgang også i en digital tid. Konkret handler det om emner som opdatering af ophavsret
på det digitale område og inddragelse af e-bøgerne som naturlig del af biblioteksvirksomheden samt nye forretningsmodeller for bibliotekernes brug af disse.

E-bøger er i ophavsretslovgivningen ikke omfattet af samme undtagelser i forhold til biblioteker som fysiske bøger. Denne problematik kæmper både Europas og andre landes biblioteker med at få løst gennem de to organisationer og i partnerskab med beslægtede fora, således at biblioteksservicen ikke  forringes i det digitale videnssamfund.

Steen B. Andersen, DB formand, er medlem af og aktiv i EBLIDA’s Executive Committee. Hovedfokus i 2016 har for EBLIDA været at markere sig i Bruxelles og andre relevante steder som indspark til EU-præsident Claude Junckers Digital Single Market Strategy-proces, der startede i
2015 og ventes at løbe til 2017. Det handler om EU's indsats  for at sikre smidige vilkår bredt set for videreudvikling af det digitale samfund, herunder bl.a. at se på ophavsretten i den sammenhæng, og den omfatter en serie interessenthøringer, som DB har bidraget til både gennem
EBLIDA og direkte som national forening i samarbejde med de øvrige danske biblioteksorganisationer i Biblioteksparaplyen og i et godt samarbejde med bl.a.
Statsbiblioteket, nu Det Kgl. Bibliotek.

Formanden har ordet
1
BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fortællingen om det moderne bibliotek
» National kampagne – en genvej til ny lov og strategi
» Digitalisering for alle er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Biblioteket er svaret!
» DB OPFORDRING
2
BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og bosætningen
» Biblioteket og integrationen
» Biblioteket og mønsterbryderne
3
E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» Adgang handler også om Copyright
» Skønlitteratur på fremmarch
» Musikkens formidlingsudfordringer
» DB OPFORDRING
4
INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2016 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2016 og udmøntning af FN 2030-agendaen
» Øvrigt internationalt
5
KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
  DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6
FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2016
7
DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2016
TÆNKETANKEN
» Fokus på det digitale bibliotek, læselyst/præferencer og indsats overfor ældre

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...