EBLIDA 2016 og EU’s Digital-Single-Market proces

Skrevet af

24. marts, 2017

Danmarks Biblioteksforening er omdrejningspunkt for dansk bibliotekspolitisk indsats i international sammenhæng og deltager aktivt i årskonferencer og i arbejdet i både europæiske EBLIDA og i den internationale biblioteksorganisation IFLA.

Hovedfokus i disse år er at sikre adgang også i en digital tid. Konkret handler det om emner som opdatering af ophavsret
på det digitale område og inddragelse af e-bøgerne som naturlig del af biblioteksvirksomheden samt nye forretningsmodeller for bibliotekernes brug af disse.

E-bøger er i ophavsretslovgivningen ikke omfattet af samme undtagelser i forhold til biblioteker som fysiske bøger. Denne problematik kæmper både Europas og andre landes biblioteker med at få løst gennem de to organisationer og i partnerskab med beslægtede fora, således at biblioteksservicen ikke  forringes i det digitale videnssamfund.

Steen B. Andersen, DB formand, er medlem af og aktiv i EBLIDA’s Executive Committee. Hovedfokus i 2016 har for EBLIDA været at markere sig i Bruxelles og andre relevante steder som indspark til EU-præsident Claude Junckers Digital Single Market Strategy-proces, der startede i
2015 og ventes at løbe til 2017. Det handler om EU's indsats  for at sikre smidige vilkår bredt set for videreudvikling af det digitale samfund, herunder bl.a. at se på ophavsretten i den sammenhæng, og den omfatter en serie interessenthøringer, som DB har bidraget til både gennem
EBLIDA og direkte som national forening i samarbejde med de øvrige danske biblioteksorganisationer i Biblioteksparaplyen og i et godt samarbejde med bl.a.
Statsbiblioteket, nu Det Kgl. Bibliotek.

Formanden har ordet
1
BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fortællingen om det moderne bibliotek
» National kampagne – en genvej til ny lov og strategi
» Digitalisering for alle er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Biblioteket er svaret!
» DB OPFORDRING
2
BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og bosætningen
» Biblioteket og integrationen
» Biblioteket og mønsterbryderne
3
E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» Adgang handler også om Copyright
» Skønlitteratur på fremmarch
» Musikkens formidlingsudfordringer
» DB OPFORDRING
4
INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2016 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2016 og udmøntning af FN 2030-agendaen
» Øvrigt internationalt
5
KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
  DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6
FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2016
7
DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2016
TÆNKETANKEN
» Fokus på det digitale bibliotek, læselyst/præferencer og indsats overfor ældre

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...