EBLIDA 2016 og EU’s Digital-Single-Market proces

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

24 marts, 2017

Danmarks Biblioteksforening er omdrejningspunkt for dansk bibliotekspolitisk indsats i international sammenhæng og deltager aktivt i årskonferencer og i arbejdet i både europæiske EBLIDA og i den internationale biblioteksorganisation IFLA.

Hovedfokus i disse år er at sikre adgang også i en digital tid. Konkret handler det om emner som opdatering af ophavsret
på det digitale område og inddragelse af e-bøgerne som naturlig del af biblioteksvirksomheden samt nye forretningsmodeller for bibliotekernes brug af disse.

E-bøger er i ophavsretslovgivningen ikke omfattet af samme undtagelser i forhold til biblioteker som fysiske bøger. Denne problematik kæmper både Europas og andre landes biblioteker med at få løst gennem de to organisationer og i partnerskab med beslægtede fora, således at biblioteksservicen ikke  forringes i det digitale videnssamfund.

Steen B. Andersen, DB formand, er medlem af og aktiv i EBLIDA’s Executive Committee. Hovedfokus i 2016 har for EBLIDA været at markere sig i Bruxelles og andre relevante steder som indspark til EU-præsident Claude Junckers Digital Single Market Strategy-proces, der startede i
2015 og ventes at løbe til 2017. Det handler om EU's indsats  for at sikre smidige vilkår bredt set for videreudvikling af det digitale samfund, herunder bl.a. at se på ophavsretten i den sammenhæng, og den omfatter en serie interessenthøringer, som DB har bidraget til både gennem
EBLIDA og direkte som national forening i samarbejde med de øvrige danske biblioteksorganisationer i Biblioteksparaplyen og i et godt samarbejde med bl.a.
Statsbiblioteket, nu Det Kgl. Bibliotek.

Formanden har ordet
1
BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fortællingen om det moderne bibliotek
» National kampagne – en genvej til ny lov og strategi
» Digitalisering for alle er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Biblioteket er svaret!
» DB OPFORDRING
2
BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og bosætningen
» Biblioteket og integrationen
» Biblioteket og mønsterbryderne
3
E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» Adgang handler også om Copyright
» Skønlitteratur på fremmarch
» Musikkens formidlingsudfordringer
» DB OPFORDRING
4
INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2016 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2016 og udmøntning af FN 2030-agendaen
» Øvrigt internationalt
5
KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
  DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6
FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2016
7
DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2016
TÆNKETANKEN
» Fokus på det digitale bibliotek, læselyst/præferencer og indsats overfor ældre

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...