Eje eller pege?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 marts, 2015

Fra Bibliotekschefforeningens bestyrelse peges der p.t. på behovet for en ny national strategi. Som man ser det, er de store hovedanbefalinger på plads – DDB, nyt fælles  bibliotekssystem, det moderne firerums bibliotek og det åbne selvbetjente bibliotek – som den seneste strategi, Folkebibliotekerne i vidensamfundet fra 2010, omfattede. Kulturstyrelsen rumler da også med muligheden for en ’opfølger’.

Det vil være udmærket med en diskussion om en ny strategi for bibliotekerne fremover, som et fælles redskab til at styre og regulere udviklingen i sektoren med. Hvilket vi i DB naturligvis også støtter og forventer at bidrage aktivt til. Men en strategi kan ikke stå alene.

Klimafolkemødet i Middelfart

Den 1. og 2. september mødes biblioteker og borgere til klimafolkemødet i Middelfart for at deltage i samtalesaloner og debatter. Bibliotekerne har et telt tæt på ...

Verdens Bedste Løsninger LIVE

Faglig festival om verdensmål – nu åben for tilmelding. Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?For ...