En løftet pegefinger!

Skrevet af

24. oktober, 2012

På årsmødet løftede jeg pegefingeren og sagde, at grænsen nu er nået for de kommunale nedskæringer på bibliotekerne, som er dem, det er gået hårdest ud over i de seneste års kulturelle besparelser. 

Kære kommunalpolitikere og andre ildsjæle, slå nu et slag for folkebiblioteket, den største kultur- og vidensinstitution på jeres hjemmebane i kulturudvalget og byrådet – det er på høje tid, og det er det værd. Dét fornemmede jeg en bred politisk støtte til, fordi vi alle godt ved, at bibliotekerne er vidensamfundets krumtap lokalt og – inderst inde, at de kommunale nedskæringer nu må stoppe.

Det betaler sig at investere i biblioteker
Oven på årsmødet vil jeg dog gerne understrege, at der også er grund til optimisme. Vi havde rekord mange deltagere. Over 460 politikere og fagfolk valgte at drage til Helsingør og sammen bruge nogle dage på at drøfte biblioteker på kommunens nye Kulturværft. Jeg oplevede en god stemning, en livlig debat og en opbakning til bibliotekssagen, som der virkelig er brug for ude i kommunerne.
Det er vigtigt, at vi får gennemdrøftet, hvad der rør sig, og hvordan vi kan få bibliotekerne højere op på prioriteringslisten, så de ikke fortsat udhules, når der lægges nye budgetter. For som vi ved: Det kan betale sig at investere i biblioteker. Det skaber merværdi, både hvad angår den sociale og den kulturelle kapital. Der var også debat om, hvordan vi skal udvikle vores forening, så den bliver endnu mere slagkraftig og dagsordenssættende til gavn for bibliotekerne.
Det er begge debatter, som vi i det kommende år skal have foldet meget mere ud både med møder med vore regioner, men også gennem møder med alle kommunerne.

Borgerne strømmer til – udnyt det!
I dagens informationsjungle er der brug for bibliotekerne som aldrig før! Og som jeg ofte har sagt det: Ikke kun som stedet man låner bøger, men også som lokalsamfundets mødested, hvor borgerne strømmer til, hvor borgerne kompetenceudvikler sig og lærer sig at navigere i det digitale samfund.

Den situation skal vi tage fordel af i kommunerne og investere i fremtidens vidensamfund ved at udbygge den mest besøgte lærings- og kulturinstitution – biblioteket. Og det er nu oven på et årsmøde, hvor vi har fået en saltvandsindsprøjtning.

Sæt det på dagsordenen i alle vores kommuner!
Det betaler sig at investere i biblioteket.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...